IT-säkerhet

8 viktiga steg för effektiv hantering av Windows privilegier

I den här artikeln ger vi tips på hur organisationer kan upprätthålla en säker hantering av privilegier för Windowsklienter i sitt nätverk och hålla obehörig åtkomst borta.