ManageEngine-Logo-Neg.png

Övervaka allt i en och samma molntjänst

Site24x7 ger prestandaövervakning av tillgänglighet och användarupplevelse för DevOps och IT.

Se en 3 min introduktionsvideo ››

Site24x7

Boka demo

Övervaka webbsidor via internet, intranät och 3G / 4G-nätverk. Utför syntetisk webbövervakning från olika ISP-nätverk och se till att kunderna kan handla på din webbplats utan avbrott.

Övervaka servrar för att undvika störningar och prestandaförluster. Övervaka hela din infrastruktur och få djupgående insikt i viktiga resultatindikatorer för Windows, Linux, FreeBSD och OS X-servrar.

Identifiera enheter i ditt nätverk och övervaka kritiska mätetal och prestanda med denna SaaS-lösning för nätverksövervakning. Garantera hög tillgänglighet genom att analysera aktuella trafiktrender vilket säkerställer nätverkskapaciteten i ditt nätverk.

Få oöverträffad synlighet i hur webbapplikationer beter sig. Visualisera webbtransaktioner med prestandamätetal för alla komponenter från URL-adresser till SQL-frågor så att du kan identifiera och lösa prestandaförlutser oavsett var de kommer från.

Förstå applikationsprestanda genom enkla grafer och diagram. Få detaljerade mätvärden på nätverks-, frontend- och backend svarstider. Jämför data och analysera webbsidors prestanda under olika tidsperioder.


Övervaka webbsidor

Övervaka prestandan hos internettjänster som HTTPS, DNS-server, FTP-server, SSL / TLS-certifikat, SMTP-server mm.

Övervaka servrar

Identifiera serverproblem med grundorsaksanalys och skapa anpassade plugins för att övervaka kritiska egenskaper.

Övervaka webbtransaktioner

Spela in och simulera flerstegs interaktioner i en riktig webbläsare och optimera inloggningsformulär, kundvagnar och andra applikationer.

Applikationsövervakning

Identifiera applikationsservrar och appkomponenter som genererar fel med övervakning för Java, .NET, Ruby, PHP, AWS, Azure och mobila plattformar.

Nätverkövervakning

Omfattande övervakning av kritiska nätverksenheter som routrar, switchar och brandväggar som ger den djupa insikt som krävs för att hantera komplexa nätverk.

Insikt i dina molnplattformar

Övervaka kritiska molnapplikationer och säkerställa optimal prestanda.Out-of-the-box stöd för Amazon EC2, RDS och S3.

Real User Monitoring | RUM

Mät riktiga användares upplevelse av applikationen och analysera och segmentera prestanda baserat på webbläsare, plattform, plats, ISP mm.

Publik statussida

Statussidor för att ge insyn och kommunicera nertid och informera omgående om din servicestatus.

Proaktiv övervakning av webbplatser

Se hur du kan övervaka dina webbsidor proaktivt med hjälp av Site24x7.

Kom igång redan idag

Starta en 30-dagars utvärdering av produkten. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.