Integritetspolicy

Vi är mån om att skydda din integritet och vara transparent i hur vi hanterar dina personuppgifter.
 
Senast uppdaterad 2019-11-26.

Inuit AB (nedan ”Inuit”, “vi” eller “oss”) är en distributör av IT-lösningar som vi säljer via våra partners och kan komma att samla in och behandla dina personuppgifter vid vissa tillfällen.

Vi är måna om att skydda din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du använder vår webbplats och våra tjänster. Den här integritetspolicyn (”Integritetspolicy”) förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder den här webbplatsen och våra tjänster. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter.

Innehåll

Introduktion
Personuppgiftsansvarig
Vilken information samlar vi in om dig?
Personuppgifter vi behandlar samt ändamålen och den rättsliga grunden för respektive behandling
Till vilka lämnar vi ut uppgifter?
Sker någon överföring av uppgifter till tredje lands (utanför EU/EES)?
Varifrån har vi fått tillgång till personuppgifterna?
Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Om cookies
Informationssäkerhet
Invändning mot att vi använder dina uppgifter för marknadsföring
Begäran om radering
Tillgång till din information om dig
Rättelse
Dataportabilitet
Ändringar och tillägg till Integritetspolicyn
Länkar till andra webbplatser
Så kontaktar du oss

 

Introduktion

Inuit samlar in uppgifter rörande dig som person för att på bästa sätt kunna fullgöra våra förpliktelser till dig som kund eller för att i framtiden kunna kontakta dig så du kan vara intresserad av våra produkter. Denna policy gäller när du besöker vår webbplats eller när du träffar vår personal. All hantering av personuppgifter sker därför i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter är Inuit AB (org.nr. 559049-7219), Enebybergsvägen 10 A, 182 36 Danderyd, och vi kan nås på e-post: dataprivacy@inuit.se.
 

Vilken information samlar vi in om dig?

 • Inuit samlar in information om dig när du laddar ner innehåll från vår webbplats eller när du fyller i ett webbformulär. Denna information kan bestå av exempelvis email-adress, namn, jobbtitel, företagsnamn och telefonnummer. Även uppgifter som du lämnar anonymt och som inte direkt kan kopplas till dig som person såsom postnummer, företag och intressen kan komma att samlas in. Vilka uppgifter som samlas in beror på vad du tar del av på vår webbplats.
 • Vi samlar även in information om hur du använder vår webbplats med hjälp av cookies (se avsnitt om cookies nedan).
 • Vi samlar även in information som läggs in manuellt i våra system av säljare och supportpersonal.
 • Information om din hård- och mjukvara kan komma att samlas in automatiskt av oss. Detta kan inkludera information såsom IP-adress, typ av webbläsare, domän, accesstid och extern URL. 

Notera att personlig information som möjliggör identifiering av dig, eller annan känslig information, som du frivilligt lämnar på eget initiativ i Inuits öppna forum eller andra öppna kommunikationskanaler såsom direktmeddelanden, kan komma att läsas och samlas in av andra. Om du exempelvis skriver en kommentar i vår blogg och lämnar ut personuppgifter så är det fullt möjligt för andra att ta del av dem. För denna del ansvarar du solidariskt för den information du lämnar och det du skriver på, men inte begränsat till, Inuits forum samt bloggar.

Personuppgifter vi behandlar samt ändamålen och den rättsliga grunden för respektive behandling

Hantera kundrelationen
Vid försäljning av produkter och tjänster samt support behandlar vi personuppgifter som namn, e-post och telefonnummer samt andra uppgifter som är relevanta för ändamålet. Inuit samlar också in och använder din information för att kunna utföra, förbättra och anpassa våra åtaganden, produkter och tjänster. Vi gör det också för att kunna tillgodose dina önskemål. Vi behandlar dessa personuppgifter för att kunna fullgöra avtal som är den rättsliga grunden för behandlingen.

Skicka relevant information till dig
När du fyller i ett webbformulär eller lämnar uppgifter i chatten behandlar vi personuppgifter som namn, e-post, telefonnummer och intresseområden. Vi samlar också in information om dig för att, om du godkänner det, kunna kontakta dig för att lämna information om våra tjänster och produkter som vi tror kan vara av intresse för dig. Det kan gälla allt från guider till information och nyheter. Syftet med det är att kunna ge dig relevant information i utskick och annan kommunikation med dig.

Vi använder även den insamlade informationen från vår webbplats för att personalisera dina eventuella upprepade besök och kommunikation.

Vi behandlar dina personuppgifter i dessa fall med berättigat intresse som rättslig grund.

För att uppfylla rättslig förpliktelse
När du blir kund lämnar du uppgifter om dig som avser betalningsuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter då i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser såsom de skyldigheter som åligger oss enligt bokföringslagen.

I marknadsföringssyfte
Inuit kommer att skicka dig information om kunskapsmaterial, events, våra produkter och tjänster som vi tror du kan vara intresserad av. Denna information och reklam rörande oss själva och våra tjänster eller produkter kan vara baserad på din aktivitet på vår webbplats. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta vidare marknadsföring från oss, antingen via en länk i våra e-mails eller här.

Vi använder också denna information för att kunna mäta eller förstå effekterna av vår marknadsföring gentemot dig och andra.

Den rättsliga grunden vi stödjer behandlingen på i dessa fall är ett berättigat intresse. 

Till vilka lämnar vi ut uppgifter?

Då vi är distributör och därmed samarbetar med våra partners och tillverkare i IT-branschen innebär det att vi delar information sinsemellan. Vi själva, våra partners och våra tillverkare kommer endast att behandla dina uppgifter i enlighet gällande regler och att vi kommer att vara restriktiva i vår hantering av dina uppgifter.

Sker någon överföring av uppgifter till tredje lands (utanför EU/EES)?

Vi kan komma att samarbeta med leverantörer utanför EU/EES vilket innebär att dina personuppgifter kan behandlas utanför EU/EES. För det fall att vi väljer att samarbeta med en leverantör utanför EU/EES kommer vi att se till att det antingen är ett land EU-kommissionen har beslutat säkerställer en adekvat skyddsnivå, att behandlingen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder, att vi ingått ett bindande avtal baserat på EU:s standardklausuler eller, om leverantören befinner sig i USA, att leverantören anslutit sig till Privacy Shield.

Varifrån har vi fått tillgång till personuppgifterna?

 • Formulär och chatt på vår webbsida
 • E-post vi mottagit från dig
 • I kontakt med personal på Inuit
 • Supportärenden
 • Våra tillverkare
 • Våra partners (vid exempelvis beställning)
 • Vid events vi är med och sponsrar
 • LinkedIn Ads och Facebook Ads


Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi kommer spara dina uppgifter så länge du anses vara kund hos oss, samt ytterligare 24 månader i marknadsföringssyfte. Dessutom kommer vi att behålla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, som t.ex. 7 år enligt nuvarande bokföringslagstiftning. 

Om du inte är kund hos oss idag men har skrivit upp dig på vår webbplats att du önskar utskick från oss med information, kommer vi att spara din information tills att du aktivt avslutar dessa utskick genom att avregistrera dig längs ned i våra utskick. Önskar du bli raderad ur våra system kontaktar du oss direkt på: dataprivacy@inuit.se.

Om cookies

Inuits webbplats använder “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Vi använder cookies för att stödja din upplevelse av vår webbplats. De gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.
 

Vi använder också cookies för att samla in statistik om användandet av webbplatsen. Just denna statistik kan bara utläsas som siffror och kan inte kopplas samman med en person, eftersom denna data erhålls separat.

Mer specifikt använder vi just nu cookies från Google, HubSpot, Facebook, LinkedIn, Twitter Albacross och Hotjar. Detta kan komma att ändras i framtiden om vi väljer att byta system. Inuit hanterar även session cookies för att lagra information om vilket språk du har valt att visa webbplatsen i.

Vi lämnar inte ut information som samlats in via cookies till tredje part.

När du besöker vår webbplats får du frågan om du vill acceptera eller blockera cookies. Dessutom kan du göra inställningar i din webbläsare. De flesta webbläsare tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra webbläsarens inställningar så att den nekar dem. Du kan också ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Observera att om du väljer att blockera cookies så kan detta i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av webbplatsen.

Vad gäller våra nyhetsbrev så används cookies i statistiskt syfte för att se hur många som tycker om och läser det vi skriver om.

Informationssäkerhet

Inuit tar informationssäkerhet på allvar och vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi hanterar all information i enlighet med etablerade säkerhetsstandarder och rutiner för att kunna skydda den mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

 

Invändning mot att vi använder dina uppgifter för marknadsföring

Du har rätt att invända mot att Inuit bearbetar din personliga information i marknadsföringssyfte. Det gör du genom att checka i, eller inte checka i, olika boxar i våra formulär. Du kan också invända mot användning av din personliga information i marknadsföringssyfte genom att kontakta oss direkt på: dataprivacy@inuit.se.
 

Begäran om radering

Du har rätt att  också närsomhelst begära raderar uppgifter om dig eller att vi begränsar användningen av uppgifterna. Dessa rättigheter är dock inte absoluta och det finns situationer när vi trots din begäran måste spara uppgifterna, till exempel om det finns en rättslig förpliktelse (såsom bokföringsskyldighet) som innebär att vi måste spara personuppgifterna.
 

Tillgång till din information om dig

Du har rätt att begära ett utdrag av den information Inuit har om dig. Om du vill ha ett utdrag av delar av, eller all, din personliga information – vänligen skicka ett email till följande adress så ska vi dela med oss av den information du önskar: dataprivacy@inuit.se.

 

Rättelse

Vi är angelägna om att din personliga information är korrekt och uppdaterad. Du kan när som helst be oss att korrigera eller ta bort information du anser vara felaktig.

 

Dataportabilitet

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, och du ar också rätt att föra över uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet). Detta rör bara personuppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder, till exempel ett avtal med dig.


Ändringar och tillägg till Integritetspolicyn

Denna integritetspolicy kan komma att ändras i framtiden om exempelvis lagändringar sker. Inuit rekommenderar därför att du regelbundet läser våra villkor, skulle det ske större förändringar som kommer att påverka hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi att meddela dem som är registrerade hos oss. Denna policy uppdaterades senast den [26 november 2019].

 

Länkar till andra webbplatser

Vår webbplats kan då och då innehålla länkar till och från andra webbplatser, såsom våra partners och tillverkare. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen notera att dessa webbplatser har sina egna integritets- och sekretesspolicys och vi tar inte något ansvar för dessa tredjeparts-policys. Vänligen kontrollera dessa policys innan du delar med dig av personlig information till dessa webbplatser.


Så kontaktar du oss

Om du har frågor eller synpunkter gällande Inuits Integritetspolicy eller vår informationshantering, vänligen kontakta oss via följande e-postadress: dataprivacy@inuit.se. 

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss kan du även kontakta Datainspektionen.