Produkter

Våra produkter hjälper dig att skapa en effektiv och säker IT-miljö som förenklar din vardag.

Alla Produktområden

Active Directory Management

Rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer.
{id=17526993198, createdAt=1570608538904, updatedAt=1679922134285, path='active-directory-management', name=' Active Directory Management | Inuit', 2='{type=string, value=Active Directory Management}', 3='{type=string, value=Rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Active_Directory.jpg',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Lösningar för rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Active Directory, AzureAD och Microsoft 365.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=4, name='Identity management', order=3, label='Identity management'}, {id=6, name='Auditing', order=5, label='Auditing'}, {id=41, name='AzureAD', order=40, label='AzureAD'}, {id=42, name='Backup & recovery', order=41, label='Backup & recovery'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=58,height=57,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013667.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=17384292549, name='null'}, {id=20180744137, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=12085208763, name='null'}, {id=12148342984, name='null'}, {id=13084199866, name='null'}, {id=19852497472, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 14='{type=string, value=

Håll dig uppdaterad med kunskapsartiklar och events inom  Active Directory Management.

}', 15='{type=string, value=Active directory}', 16='{type=list, value=[{id=23658293534, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Active Directory - IAM}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Business Intelligence för IT

Visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.
{id=17369048667, createdAt=1570608613853, updatedAt=1700044496190, path='business-intelligence-for-it', name='Business Intelligence för IT | Inuit', 2='{type=string, value=Business Intelligence för IT}', 3='{type=string, value=Visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/BI.jpg',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Business Intelligence för IT låter dig visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.}', 6='{type=list, value=[{id=11, name='Advanced analytics', order=10, label='Advanced analytics'}, {id=12, name='Business intelligence', order=11, label='Business intelligence'}, {id=51, name='IT analytics', order=50, label='IT analytics'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=60,height=52,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013823.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20183981010, name='null'}, {id=20186809055, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=18252645958, name='null'}, {id=29078278978, name='null'}, {id=30555031927, name='null'}, {id=33297814609, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Business Intelligence}', 16='{type=list, value=[{id=23658293537, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Business Intelligence}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Low-code apputveckling

Påskynda den digitala transformationen med skräddarsydda lösningar.
{id=75166984627, createdAt=1570608613853, updatedAt=1679922229354, path='low-code-app-utveckling', name='Low-code applikationsutveckling | Inuit', 2='{type=string, value=Low-code apputveckling}', 3='{type=string, value=Påskynda den digitala transformationen med skräddarsydda lösningar.}', 4='{type=image, value=Image{width=2240,height=1260,url='https://www.inuit.se/hubfs/ManageEngine/low-code-banner.jpg',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Lösningar för low-code applikations-utveckling för att hjälpa verksamheter att snabbt bygga och distribuera anpassade multi-plattforms-applikationer.}', 6='{type=list, value=[{id=57, name='Low-code utveckling', order=56, label='Low-code utveckling'}, {id=58, name='Low-code plattform', order=57, label='Low-code plattform'}, {id=59, name='Skräddarsydda appar', order=58, label='Skräddarsydda appar'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=60,height=59,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013826.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=75166984733, name='null'}, {id=75181779304, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 16='{type=list, value=[{id=23658293537, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Low-code utveckling}', 19='{type=number, value=0}', 22='{type=option, value={id=1, name='darkBlueGradient', order=0, label='darkBlueGradient'}}'}
Se produkter

GDPR & compliance

Uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.
{id=17526993201, createdAt=1570608865064, updatedAt=1679922256534, path='gdpr', name='GDPR & compliance | Inuit', 2='{type=string, value=GDPR & compliance}', 3='{type=string, value=Uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.}', 4='{type=image, value=Image{width=1440,height=810,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Generella/EU-GDPR-1440.jpg',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=IT-lösningar som hjälper er verksamhet att uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.}', 6='{type=list, value=[{id=6, name='Auditing', order=5, label='Auditing'}, {id=13, name='Compliance', order=12, label='Compliance'}, {id=14, name='GDPR', order=13, label='GDPR'}, {id=52, name='ISO', order=51, label='ISO'}, {id=53, name='IEC', order=52, label='IEC'}, {id=54, name='Regelefterlevnad', order=53, label='Regelefterlevnad'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=47,height=59,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013678.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20183981011, name='null'}, {id=20186809059, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5700269661, name='null'}, {id=5761931553, name='null'}, {id=5783266580, name='null'}, {id=9669380195, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=GDPR}', 16='{type=list, value=[{id=23658293535, name='null'}]}', 17='{type=number, value=0}', 18='{type=string, value=GDPR & Compliance}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Hantering av klienter och mobila enheter

Unified Endpoint Management (UEM) & Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.
{id=17369048669, createdAt=1570608879057, updatedAt=1679922275091, path='klienthantering', name='Hantering av klienter och mobila enheter | Inuit', 2='{type=string, value=Hantering av klienter och mobila enheter}', 3='{type=string, value=Unified Endpoint Management (UEM) & Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.}', 4='{type=image, value=Image{width=1913,height=915,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Klienthantering.jpg',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Lösningar för Unified Endpoint Management (UEM) Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=15, name='UEM', order=14, label='UEM'}, {id=16, name='MDM', order=15, label='MDM'}, {id=17, name='Patchning', order=16, label='Patchning'}, {id=18, name='OS deployment', order=17, label='OS deployment'}, {id=19, name='Autopilot', order=18, label='Autopilot'}, {id=47, name='Sårbarhetsanalys', order=46, label='Sårbarhetsanalys'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=55,height=55,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013819.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20180744143, name='null'}, {id=20180744144, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=17139975970, name='null'}, {id=26557371945, name='null'}, {id=60930442092, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=UEM}', 16='{type=list, value=[{id=23671140419, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Klient och mobil}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT Management som molntjänst

Molnbaserad IT - SaaS: allt från IT-drift, servicedesk, UEM till övervakning av er webbplats.
{id=17369048671, createdAt=1570608896978, updatedAt=1679922286455, path='it-management-som-molntjanst', name='Molntjänster - IT Management | Inuit', 2='{type=string, value=IT Management som molntjänst}', 3='{type=string, value=Molnbaserad IT - SaaS: allt från IT-drift, servicedesk, UEM till övervakning av er webbplats.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://cdn2.hubspot.net/hubfs/333464/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/IT_Management_Cloud.jpg',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Hantera er IT i molnet med våra SaaS-lösningar för IT-hantering och säkerhet: allt från IT-drift, servicedesk, UEM till övervakning av er webbplats.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=5, name='SaaS-tjänster', order=4, label='SaaS-tjänster'}, {id=9, name='Applikationprestanda', order=8, label='Applikationprestanda'}, {id=44, name='UX', order=43, label='UX'}, {id=45, name='Nätverksövervakning', order=44, label='Nätverksövervakning'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=71,height=56,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013821.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20183981014, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5450648758, name='null'}, {id=5875687328, name='null'}, {id=7082134751, name='null'}, {id=33709453878, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Molntjänster}', 16='{type=list, value=[{id=23671140414, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Molntjänster}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT Service Management

Minimera störningar och tillhandahåll enastående service för hela er verksamhet och era kunder.
{id=17526993203, createdAt=1570608906663, updatedAt=1695650214804, path='itsm-itil-servicedesk', name='IT Service Management | Inuit', 2='{type=string, value=IT Service Management}', 3='{type=string, value=Minimera störningar och tillhandahåll enastående service för hela er verksamhet och era kunder.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1333,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/IT_Service_Management.jpg?width=1999&quality=low',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=IT Service Management (ITSM) låter dig både spåra, prioritera och lösa supportärenden, samt identifiera och genomföra förändringar, direkt i er servicedesk eller kundsupport.}', 6='{type=list, value=[{id=26, name='ITSM', order=25, label='ITSM'}, {id=27, name='Ärendehantering', order=26, label='Ärendehantering'}, {id=28, name='Helpdesk', order=27, label='Helpdesk'}, {id=31, name='ESM', order=30, label='ESM'}, {id=32, name='CMDB', order=31, label='CMDB'}, {id=50, name='Kundsupport', order=49, label='Kundsupport'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=54,height=65,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013672.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809063, name='null'}, {id=20186809064, name='null'}, {id=136402589045, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5287217486, name='null'}, {id=5450739425, name='null'}, {id=26742141609, name='null'}, {id=29744891011, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=ITSM-Helpdesk}', 16='{type=list, value=[{id=23671140422, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Helpdesk}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT-säkerhet

Skydda er IT-miljö med smarta och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.
{id=17526993204, createdAt=1570608915263, updatedAt=1706005748769, path='it-sakerhet', name='IT-säkerhet | Inuit', 2='{type=string, value=IT-säkerhet}', 3='{type=string, value=Skydda er IT-miljö med smarta och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1506,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/IT_Security.jpg?width=1999&quality=low',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Skydda er IT-miljö med effektiva och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=33, name='PAM', order=32, label='PAM'}, {id=34, name='Lösenordshantering', order=33, label='Lösenordshantering'}, {id=35, name='säker e-post', order=34, label='säker e-post'}, {id=36, name='SIEM', order=35, label='SIEM'}, {id=49, name='Ransomware', order=48, label='Ransomware'}, {id=56, name='Klientskydd', order=55, label='Klientskydd'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=67,height=52,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013818.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809065, name='null'}, {id=20186809066, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=6328253061, name='null'}, {id=69456323616, name='null'}, {id=95166639944, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=IT-säkerhet}', 16='{type=list, value=[{id=23671140424, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=IT-säkerhet}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Nätverks- och serverövervakning

Enkel, kraftfull och skalbar övervakning av alla aspekter av nätverks- och serverprestanda samt webbapplikationer och siter.
{id=17526993205, createdAt=1570608924419, updatedAt=1679922302757, path='natverksovervakning', name='Nätverks- och serverövervakning | Inuit', 2='{type=string, value=Nätverks- och serverövervakning}', 3='{type=string, value=Enkel, kraftfull och skalbar övervakning av alla aspekter av nätverks- och serverprestanda samt webbapplikationer och siter.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1125,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Natverksovervakning.jpg?width=1999&quality=low',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Enkel, kraftfull och skalbar övervakning av alla aspekter av nätverks- och serverprestanda (IT operations management) samt webbapplikationer och siter.}', 6='{type=list, value=[{id=8, name='Prestandaövervakning', order=7, label='Prestandaövervakning'}, {id=9, name='Applikationprestanda', order=8, label='Applikationprestanda'}, {id=37, name='ITOM', order=36, label='ITOM'}, {id=38, name='NetFlow', order=37, label='NetFlow'}, {id=39, name='NCM', order=38, label='NCM'}, {id=40, name='Datacenter övervakning', order=39, label='Datacenter övervakning'}, {id=44, name='UX', order=43, label='UX'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=61,height=51,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013820.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809053, name='null'}, {id=20186809068, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5451017984, name='null'}, {id=5627041905, name='null'}, {id=12358330640, name='null'}, {id=33244627670, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Nätverksövervakning}', 16='{type=list, value=[{id=23671140426, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=Nätverk och server}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Microsoft 365 hantering och rapportering

Effektivisera hanteringen och rapporteringen samt höj säkerheten i Microsoft 365 och Office 365.
{id=17526993206, createdAt=1570608933674, updatedAt=1679922309036, path='office-365-hantering-rapportering-och-overvakning', name='Microsoft 365 hantering och rapportering | Inuit', 2='{type=string, value=Microsoft 365 hantering och rapportering}', 3='{type=string, value=Effektivisera hanteringen och rapporteringen samt höj säkerheten i Microsoft 365 och Office 365.}', 4='{type=image, value=Image{width=2000,height=1335,url='https://cdn2.hubspot.net/hub/333464/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/Office_365.jpg?width=1999&quality=low',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Lösningar som effektiviserar hanteringen och rapporteringen samt höjer säkerheten i Microsoft 365 och Office 365.}', 6='{type=list, value=[{id=4, name='Identity management', order=3, label='Identity management'}, {id=7, name='Office 365', order=6, label='Office 365'}, {id=10, name='Molntjänst', order=9, label='Molntjänst'}, {id=42, name='Backup & recovery', order=41, label='Backup & recovery'}, {id=46, name='Microsoft 365', order=45, label='Microsoft 365'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=59,height=46,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/Group%2013675.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=20186809069, name='null'}, {id=20186809070, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5875687328, name='null'}, {id=6442584055, name='null'}, {id=8338659118, name='null'}, {id=33709453878, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=800,height=533,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/Partners_inuit.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=Microsoft 365}', 16='{type=list, value=[{id=23658293541, name='null'}]}', 17='{type=number, value=0}', 18='{type=string, value=Microsoft 365}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

IT Management för Managed Service Providers

Bygg er MSP-tjänsteplattform kostnadseffektivt och skalbart med vår svit av multi-tenant ITSM och RMM, endpoint och säkerhetslösningar.
{id=40654613535, createdAt=1570608933674, updatedAt=1679923006827, path='it-management-msp', name='IT management för Managed Service Providers (MSP) | Inuit', 2='{type=string, value=IT Management för Managed Service Providers }', 3='{type=string, value=Bygg er MSP-tjänsteplattform kostnadseffektivt och skalbart med vår svit av multi-tenant ITSM och RMM, endpoint och säkerhetslösningar.}', 4='{type=image, value=Image{width=1500,height=844,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Losningsomraden/jorden-1500.jpg',altText='',fileId=null}}', 5='{type=string, value=Multi-tenant IT-lösningar för Managed Service Providers (MSP) inom ITSM och RMM, endpoint och säkerhet.}', 6='{type=list, value=[{id=1, name='Säkerhet', order=0, label='Säkerhet'}, {id=10, name='Molntjänst', order=9, label='Molntjänst'}, {id=16, name='MDM', order=15, label='MDM'}, {id=26, name='ITSM', order=25, label='ITSM'}, {id=33, name='PAM', order=32, label='PAM'}, {id=45, name='Nätverksövervakning', order=44, label='Nätverksövervakning'}, {id=55, name='RMM', order=54, label='RMM'}]}', 7='{type=image, value=Image{width=120,height=139,url='https://www.inuit.se/hubfs/Menu%202022/Menu%20Icons%202022/itmanagement.png',altText='',fileId=null}}', 10='{type=list, value=[{id=40656004812, name='null'}, {id=40682782453, name='null'}, {id=41732036875, name='null'}]}', 11='{type=list, value=[{id=5627041905, name='null'}, {id=33244627670, name='null'}]}', 12='{type=image, value=Image{width=1024,height=683,url='https://www.inuit.se/hubfs/Bilder%20site%202017/Fotografering%202017-06-07/IGM_INUIT_272.jpg',altText='',fileId=null}}', 13='{type=number, value=0}', 15='{type=string, value=MSP}', 16='{type=list, value=[{id=23658293541, name='null'}]}', 17='{type=number, value=1}', 18='{type=string, value=MSP}', 19='{type=number, value=0}'}
Se produkter

Active Directory Management

Rapportering, övervakning, säkerhet, auditing samt identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer.

Business Intelligence för IT

Visualisera data för att få den insikt som behövs för att optimera din IT.

GDPR & compliance

Uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR, ISO/IEC 20000 och andra förordningar.

Hantering av klienter och mobila enheter

Unified Endpoint Management (UEM) & Security samt punktlösningar. Hantera, patcha, säkra, kontrollera och säkra servrar, datorer och mobila enheter.

IT Management som molntjänst

Molnbaserad IT - SaaS: allt från IT-drift, servicedesk, UEM till övervakning av er webbplats.

IT-säkerhet

Skydda er IT-miljö med smarta och intuitiva lösningar som säkrar både er infrastruktur och er organisation.

IT Management för Managed Service Providers

Bygg er MSP-tjänsteplattform kostnadseffektivt och skalbart med vår svit av multi-tenant ITSM och RMM, endpoint och säkerhetslösningar.

Våra kunder berättar

Certezza

Informations- och cybersäkerhetsföretag|
Certezza valde Endpoint Central för att de såg möjligheten att på ett enklare sätt än tidigare kunna inventera mjukvara och åtgärda sårbarheter i de anställdas datorer även när konsulterna är ute på uppdrag. Det har varit avgörande att ManageEngine tar säkerheten på största allvar.
Läs deras berättelse

IHM Business School

Digital Management Specialist|Anders Broo
När vi gick över från manuell närvarokontroll till en digital rutin med egenutvecklad app och mobila enheter utanför varje föreläsningssal, växte behovet av managering. Mobile Device Manager Plus från Inuit var precis det jag sökte efter. En enkel och säker lösning för mig på IT, och en smidig, effektiv närvarohantering för IHMs elever och lärare.
Läs deras berättelse

Kalix kommun

IT-Manager|John Lindbäck
Produkterna från Inuit underlättar verkligen vårt dagliga arbete. Tidigare hade vi svårt att hinna med alla våra uppgifter, men nu hinner vi med alla ärenden och kan även åtgärda saker och ting innan användarna upptäcker att de är i behov av teknisk support.
Läs deras berättelse

Örebro universitet

IT-Manager|John Lindbäck
Produkterna från Inuit underlättar verkligen vårt dagliga arbete. Tidigare hade vi svårt att hinna med alla våra uppgifter, men nu hinner vi med alla ärenden och kan även åtgärda saker och ting innan användarna upptäcker att de är i behov av teknisk support.

Våra tillverkare