On-premises
On-premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

En IAM-lösning för att hantera och säkra identiteter

AD360 är en IAM-lösning för organisationer som hjälper till att hantera identiteter, säkra åtkomst och säkerställa efterlevnad.

Den nya generationens
IAM för hybrid IT

AD360 kommer med kraftfulla funktioner som automatiserad identitetslivscykelhantering, säker SSO, adaptiv MFA, godkännandebaserade workflows, UBA-baserat skydd av identitetshot och historiska revisionsrapporter. Dess intuitiva gränssnitt och kraftfulla funktioner gör den till den idealiska lösningen för dina moderna IAM-behov, inklusive att främja en Zero Trust-miljö.

AD360 är en IAM-lösning för organisationer som hjälper till att hantera identiteter, säkra åtkomst och säkerställa efterlevnad.

Automatiseringsfunktioner för säker identitetsstyrning

Identity governance and administration (IGA) är ett policyramverk som hjälper till att hantera och säkra en organisations digitala identiteter. AD360 tillhandahåller anpassade automatiseringspolicyer för att förenkla arbetsintensiva uppgifter som användaradministration, lösenordsåterställning, modifieringar av gruppmedlemskap mm, allt utan mänsklig inblandning.

Identity governance and administration (IGA) är ett policyramverk som hjälper till att hantera och säkra en organisations digitala identiteter. AD360 tillhandahåller anpassade automatiseringspolicyer för att förenkla arbetsintensiva uppgifter som användaradministration, lösenordsåterställning, modifieringar av gruppmedlemskap mm, allt utan mänsklig inblandning.

Automatiserade åtkomstkontroller

Åtkomsthantering (Access Management) fokuserar på att säkra identiteter för att säkerställa att rätt användare har tillgång till rätt resurser, vid rätt tidpunkt. Med AD360s adaptiva MFA kan användare säkert komma åt organisationsresurser från vilken plats som helst, när som helst.

Åtkomsthantering (Access Management) fokuserar på att säkra identiteter för att säkerställa att rätt användare har tillgång till rätt resurser, vid rätt tidpunkt. Med AD360s adaptiva MFA kan användare säkert komma åt organisationsresurser från vilken plats som helst, när som helst.

Några utvalda funktioner

Identity life cycle management

Utnyttja inbyggda mallar för användarhantering och automatiseringspolicyer för att tillhandahålla, ändra och avregistrera konton och postlådor för användare i din hybridmiljö.

MFA

Genomför villkorsbaserad adaptiv MFA för att säkra din hybrida personal och automatisera åtkomstbeslut baserat på fördefinierade kriterier som IP-adress, enhet och geolokalisering.

SSO

Säkerställ säker åtkomst till företagsapplikationer med SAML, OAuth och OpenID Connect-baserad SSO, och gör det möjligt för användare att komma åt sina applikationer från en enda dashboard.

AI-baserad analys

Få insikter från UBA-baserad analys och detaljerade revisionsrapporter för att upptäcka, mildra och förhindra cyberattacker. Få meddelanden om misstänkta aktiviteter med e-postvarningar i realtid.

Godkännande workflow

Håll koll på förfrågningar från helpdesk och admin-aktiviteter med workflows för godkännande på flera nivåer och villkorsbaserade regler, vilket hjälper till att förhindra obehöriga förändringar i din IT-miljö.

Automatisering

Minska administratörens arbetsbelastning genom att skapa automatiseringspolicyer för att utföra rutinuppgifter vid specifika tidsintervall och säkerställa kontrollerad automatisering.

Rollbaserad åtkomstkontroll

Inför least privilege principen om lägsta behörigheter för granulär kontroll genom att skapa anpassade roller och tilldela dem till helpdesk-tekniker, utan att ändra deras behörigheter i den ursprungliga miljön.

Självbetjäning

Förse användare med MFA-säkrade lösenordsåterställning och kontoupplåsning via självbetjäning utan inblandning av IT-administratörer.

AD & Microsoft 365 administration

Hantera och förstärka AD-hantering och olika Microsoft 365-tjänster som Azure AD, Exchange Online, Microsoft Teams, SharePoint Online, OneDrive mm från en enda konsol.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Utforska AD360

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.