Partner dealregistrering

Som partner till Inuit kan du registrera dina pågående affärsmöjligheter och få extra rabatt.

Regler för dealregistrering

  • Affärsmöjligheten skall vara egengenererad
  • Nyförsäljning (ej förlängning eller licensutökningar)
  • Gäller samtliga Inuits produkter
  • Dealregistreringen måste vara Inuit tillhanda senast 14 dagar innan orderläggning och kan förlängas efter tre månader vid längre projekt
  • Väljer slutkund att köpa Inuits lösning av en annan partner utgår ändå en kickback till den som först registrerat affärsmöjligheten
  • Alla Dealregistreringar måste godkännas av Inuit innan de gäller och får inte vara känt av Inuit tidigare