On-premises
On Premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

Enhetlig Active Directory, Exchange och Office Microsoft 365 hantering och rapportering

ADManager Plus förenklar identitetshanteringen, säkerställer säkerheten och förbättra efterlevnad i AD-, Microsoft 365- och Google Workspace-miljöer.

Få mer gjort i AD genom automatisering

Genom att automatisera repetitiva, tråkiga och komplexa uppgifter i din dagliga hantering av Active Directory kan du spara tid och effektivisera ditt arbetssätt. Du kan även orkestrera en serie uppgifter i AD och externa applikationer. Mer om orkestrering

ADManager Plus

Identitetsriskbedömning och åtkomstcertifiering

Funktionen för bedömning av identitetsrisk förbättrar cybersäkerhetsberedskapen genom att förutse risker och tillhandahålla åtgärder för att bemöta dessa risker.

Åtkomstcertifiering säkerställer att användare endast har de rättigheter de behöver för att utföra sitt jobb samt hjälper organisationer att implementera least privilege principen och visa på regelefterlevnad.
Läs mer här

ADManager Plus

Smidig bulkhantering gör dig effektivare

Underlättar skapande, hantering och borttagning av Active Directory objekt i bulk. Hantera ett eller flera användarkonton på en gång.När du lägger till nya användare i ADManager Plus kan du välja att samtidigt som du skapar användarkontot i Active Directory även skapa mailboxar i Exchange, konton i Office 365 och G Suite. För att underlätta ytterligare kan du skapa olika templates för olika typer av användare

ADManager Plus

Några utvalda funktioner

Helpdesk delegering

Låt helpdesken eller tex ekonomipersonal på ett säkert och begränsat sätt göra ändringar i Active Directory

Rapportering för Microsoft 365

Utöver att du i ADManager Plus kan hantera användarna i Microsoft 365 kan du även få fram användar-, licens- och grupprapporter. Du kan även få information om organisationens delade brevlådor.

Städning av active directory

Lösningen hjälper dig att hitta inaktiva, avstängda och utgångna användare och datorer i Active Directory. När du väl hittat dem kan du med din policy bestämma vad du ska göra med dem.

Hantering av Microsoft 365 och Exchange

Hantera användare och grupper enskilt eller i bulk i Microsoft 365, hantera licenser, skapa och migrera Exchange mailboxar, sätt lagringsbegränsningar, lägg till proxy-adresser mm.

Grupp och datorhantering

Verktyget låter dig på ett enkelt sätt skapa och modifiera flera grupper och datorer i Active Directory samtidigt. 

Automatisering av active directory

ADManager Plus automatiserar utan att du tappar kontrollen, skräddarsy automatiseringen och använd dig av ett godkännandeflöde. Automatisera 14 viktiga uppgifter i Active Directory och välj mellan 100 fördefinierade händelser.

360º provisionering av användare

Ska användare samtidigt i AD, Exchange, Microsoft 365, Skype for Business och Google Workspace.

Orkestrering av onboarding och offboarding

Skapa och ta bort användare i AD och externa applikationer genom att använda webhook oh orkestreringsmallar. Mer om orkestrering

Anpassade workflows för specifika behov

Bygg olika workflows för olika processer för att tillmötesgå er verksamhets behov.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

ADManager Plus ger oss ett stöd i vår hantering av Active Directory
Frode Seipäjärvi, ICT-Adviso Tromsø kommun

Produktgenomgång
av ADManager Plus

I denna video för du en genomgång av de viktigaste funktionerna i ADManager Plus.

Fler funktioner

Compliance rapporter

Active Directory-rapporter för att hjälpa dig att följa lagar som GDPR, SOX, HIPAA, GLBA, PCI, och mycket mer.

Rapportering för active directory

För att få kontroll över ditt Active Directory innehåller lösningen över 150 färdiga rapporter och du kan utan scriptkunskaper även skapa egna rapporter.

Rapportering för senaste inloggning

Rapporten för senaste inloggning skapas genom att fråga alla Domain Controllers i en viss domän om sista inloggning och sedan plocka ut den senaste tidpunkten.

Utforska ADManager Plus

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.