IT-säkerhet Verksamhetsnytta

Sveriges cyberförsvar

En WithSecure TechTalk med Pontus Johnson, professor på KTH, om cybersoldater och hotbilden mot Sverige.

Hotet mot Sverige har ökat och varje dag sker hundratals cyberattacker mot svenska företag och myndigheter. Med anledning av det anordnade WithSecure (tidigare F-Secure) en TechTalk den 16 mars med Pontus Johnson, professor på KTH, som till vardags utbildar cybersoldater.

Sverige har exempelvis inrättat ett cyberförsvar med cybersoldater. Det bedrivs konstant forskning på olika attackmetoder för att hitta effektiva försvarsmekanismer.

I detta samtal med Pontus kommer du bl.a. få svar på:

  • Hur fungerar cyberförsvaret i verkligheten? 
  • Vilken hjälp kan en organisation få av våra myndigheter?
  • Vilket ansvar ligger hos organisationerna själva och vilket ansvar ligger på våra myndigheter?

Pontus berättar också om vilken forskning som bedrivs inom cybersäkerhet, hur forskningen går till och vilka områden det forskas mest inom.

HubSpot Video

 

Du kan ta del av fler säkerhetsartiklar här på vår blogg och i vår kunskapshub. Varje månad lägger vi upp en ny säkerhetsrapport för dig att ta del av.

Läs våra säkerhetsrapporter

 

Markus Arvidsson

Markus brinner för teknik som skapar värde för verksamheten. Han delar med sig av intressanta artiklar, lyfter fram specialister inom olika områden samt reflekterar om säkerhet och smarta IT-system.