IT-säkerhet Compliance

Lokalt hanterad e-postsäkerhet är här för att stanna

Dagarna när alla anställda fanns under samma tak är sannolikt borta för alltid, men för många organisationer är den lokala IT-driften i högsta grad aktuell ur flera aspekter.

Låt oss börja med en snabb påminnelse om vikten av att säkra ett e-postsystem. E-post är fortfarande den främsta attackvektorn som gynnas av hotaktörer eftersom den involverar människor som kan vara en svag länk i alla säkerhetssystem. Det här är människorna som antingen avsiktligt eller av okunnighet glömmer säkerhetsprotokoll och öppnar okända e-postmeddelanden och sedan klickar på länkar eller bilagor.

Hur vanliga är e-postbaserade attacker?

FBI 2022 Internet Crime Report listade 300 497 nätfiskeattacker och 21 832 e-postkompromissattacker mot företag (BEC) förra året. Dessa attacker leder till förluster på 52,1 miljoner dollar respektive 2,7 miljarder dollar och detta är bara de rapporterade attackerna i USA. De verkliga siffrorna är inte kända.

On-premises kontra molnbaserad e-postsäkerhet

Efter att ha fastställt att e-postsäkerhet bör vara varje organisations primära angelägenhet, vad är skillnaden mellan on-premises (lokalt hanterade system) kontra moln? Skillnaden är uppenbar: platsen. On-premise programvara installeras och körs på en organisations hårdvaruinfrastruktur och är driftad lokalt medan molnprogramvara lagras och hanteras på leverantörens servrar och nås via en webbläsare eller annat gränssnitt.

Det finns för- och nackdelar med varje typ av säkerhet och den avgörande faktorn är ofta en fråga om hur mycket kontroll en organisation är villig att delegera till en extern organisation. Det slutliga beslutet beror på organisationens behov, kapacitet och upplevda hotvektorer.

Väljer en organisation att hantera e-postsäkerhet internt innebär det att de hanterar sina egna säkerhetsåtgärder och använder egna servrar för SMTP-sändning, vilket kan vara mer kostnadseffektivt.

Fem skäl att överväga en lokalt hanterad e-postsäkerhetslösning

 

 1. Förbättrad datasekretess och kontroll

  En av de främsta fördelarna med e-postsäkerhet on-premises är möjligheten att behålla fullständig kontroll över känslig data och personlig information. Genom att drifta e-postservrar lokalt har organisationer full auktoritet över datalagring, åtkomst och kryptering. Denna kontrollnivå säkerställer att konfidentiell information förblir inom organisationens gränser vilket minskar risken för obehörig åtkomst eller dataintrång. Dessutom möjliggör lokala lösningar strängare efterlevnad av dataskyddsbestämmelser, såsom General Data Protection Regulation (GDPR), vilket ger organisationer större sinnesro.

 2. Anpassning och skräddarsydda säkerhetspolicyer

  E-postsäkerhet på plats ger organisationer möjlighet att anpassa och skräddarsy sina säkerhetspolicyer enligt deras specifika krav. Till skillnad från molnbaserade lösningar, som ofta erbjuder begränsad konfigurerbarhet, ger lokala system flexibilitet vid implementering av säkerhetsåtgärder. Organisationer kan upprätta sina egna krypteringsstandarder, implementera multifaktorautentisering och integrera ytterligare säkerhetsverktyg för att stärka sin e-postinfrastruktur. Denna anpassning säkerställer att säkerhetsåtgärder överensstämmer med en organisations unika behov, minskar risker och stärker skyddet.

 3. Minskat beroende av tredjepartsleverantörer

  Även om molnbaserade e-posttjänster är bekvämt introducerar de också ett inneboende beroende av tredjepartsleverantörer. Genom att välja e-postsäkerhet on-premises kan organisationer minska beroendet av externa aktörer och behålla större självständighet. Detta oberoende minimerar de potentiella riskerna förknippade med tjänstavbrott, dataförlust eller intrång som härrör från sårbarheter i tredjeparts system. Med en on-premises lösning har organisationer direkt kontroll över tillgänglighet, drifttid och prestanda för sin e-postinfrastruktur vilket ökar den totala motståndskraften.

 4. Snabb respons och utredning av incidenter

  I den olyckliga händelsen av en säkerhetsincident ger lokala e-postsäkerhetslösningar organisationer fördelen av snabb incidentrespons och utredning. Eftersom all e-postdata finns inom organisationens infrastruktur kan säkerhetsteam omedelbart komma åt relevanta loggar, utföra kriminaltekniska analyser och spåra uppkomsten och konsekvenserna av en incident. Denna förmåga underlättar snabb isolering, begränsning och återställning minskar den potentiella skadan som orsakas av säkerhetsöverträdelser och säkerställer en snabb återgång till normal drift.

 5. Kostnadseffektivitet och långsiktiga besparingar

  Även om de initiala installationskostnaderna för e-postsäkerhetslösningar on-premises kan verka högre jämfört med molnbaserade alternativ erbjuder de långsiktig kostnadseffektivitet. Med ett lokalt driftat system minskas de årliga avgifterna, pay-as-you-go-modeller och lagringsavgifter förknippade med molntjänster. Med tiden kan detta resultera i betydande besparingar, särskilt för stora organisationer med betydande e-posttrafikvolymer. Dessutom kan organisationer återanvända befintlig infrastruktur, dra nytta av sina investeringar i hårdvara och mjukvara och på så sätt optimera sina totala IT-utgifter.

Varför Trustwave MailMarshal när det kommer till e-postsäkerhet?

Oavsett om en organisation väljer en on-premise, moln eller hybrid e-postsäkerhetstjänst erbjuder Trustwave en lösning med en oöverträffad meritlista av avancerat skydd mot dagens sofistikerade e-postbaserade hot, omfattande policykontroller och djupgående datasäkerhet och efterlevnadshantering.

Här är vad MailMarshal erbjuder:

 • Skyddar mot ransomware, Business Email Compromise (BEC), nätfiske, skadlig programvara och nolldagsattacker
 • Under de 20+ åren sedan MailMarshal introducerades har noll klienter rapporterat ransomware-infektion
 • Skyddar mot 99,99% skadlig programvara och attacker mot sårbarheter
 • 0,001 % false-positives för skräppost
 • Drivs av telemetri från 5 000+ globala MSS/MDR-klienter och maskininlärnings-algoritmer
 • Erbjuder granulär kontroll av intern SMTP-trafik
 • Stöds av Trustwave SpiderLabs elitsäkerhetsteam för hotdetektion
 • Betrodd lösning över hela världen med svenska kunder som förlitat sig på MailMarshal i över 20 år

MailMarshal gör det enkelt att sätta upp anpassade regler för att skanna e-postrubriker, brödtext och bilagor, förhindra dataförlust, samt bestämma hur regelöverträdelser ska hanteras. MailMarshal har inbyggda regler för att möjliggöra efterlevnad av GDPR, PCI-DSS, HIPAA, Sarbanes-Oxley och fler föreskrifter. Lösningen inspekterar även allt utgående innehåll, inklusive krypterade e-postmeddelanden och bilagor.

Utvärdera Trustwave MailMarshal och få stöd från oss på Inuit om du önskar.

 

Åke Wieslander

Åke har jobbat i IT branschen under en lång tid och specifikt med säkerhetslösningar. Han brinner för att lösa dagens och morgondagens produktivitets- och säkerhetsproblem kopplade till IT.
Subscription Icon Illustrations

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!