Våra tillverkare

Vi är stolta över våra innovativa tillverkare som vi utvecklar på vår marknad.

Alyne

Alyne är ett München-baserat företag som genom mångårig expertis inom området specialiserat sig på att tillhandahålla ett uppdaterat system för detta arbete i en online-tjänst. Istället för mängder av interna separata dokument guidas du genom ditt Goverenance, Risk & compliance arbete med möjlighet att delegera uppgifter, verktyg och mallar till valda delar av din organisation, allt levererat till en mycket förmånlig månadskostnad.

Avecto

Avecto är världsledande inom området behörighetsbegränsning och applikationskontroll. Sedan 2008 har företaget möjliggjort för över 8 miljoner slutanvändare att framgångsrikt jobba både flexibelt och säkert i sin digitala arbetsmiljö utan högre behörigheter i systemet. I Norden, som i resten av världen, har många av de största företagen genom deras lösningar lyckats hitta balansen mellan en nedlåst miljö och bra flexibilitet för användarna.

BullWall

BullWall är ett innovativt IT-säkerhetsföretag som har hittat ett innovativt sätt att hjälpa organisationer att skydda sig mot den ökade hotbilden från ransoware. Istället för att fokusera på att förhindra intrång inriktar sig deras lösning istället på att hitta och larma om infektionen, förhindra att den sprider sig och säkerställa snabb återställning. RansomCare ger kunden en försäkring för att en infektion inte blir ett utbrott, en försäkring för att affärskritisk verksamhet kan fortgå och att verksamhetskritisk information inte försvinner.

Cryptshare

Cryptshare tillhandahåller en kommunikationslösning som gör att du kan skicka e-post och filer av alla storlekar säkert och smidigt med en detaljerad loggning av förloppet för att uppfylla säkerhets- och compliance krav.

ManageEngine

ManageEngine förenklar IT-hantering för organisationer med sitt breda utbud av kostnadseffektiva och användarvänliga lösningar. Organisationer förlitar sig på deras produkter för att hantera sina nätverk, datacenter, affärsapplikationer, ITIL helpdesk, IT-tjänster och säkerhet. ManageEngine ingår i ZOHO Corporation.

New Boundary Technologies

New Boundary Technologies är en ledande leverantör av enkla, automatiserade och granulära lösningar som gör det möjligt för organisationer att ta kontroll över sin IT-miljö och fjärrutrustning. 

Mest känd är de för sin helt integrerade lösning för konfiguration av Windows som innehåller enkel och automatiserad mjukvaruutrullning, IT asset management och patchhantering.

Safend

Safend Data Protection Suite skyddar känslig data före överföringen via omfattande datakryptering, port och enhetsbegränsning samt kontroll och inspektion av innehåll. Förutom säkerhetsaspekten så hjälper lösningen organisationer att uppfylla krav från förordningar som GDPR, SOX, HIPAA, PCI, FISMA. Safend har framgångsrikt implemnterats på företag, myndigheter, hälsovårdsorganisationer och medelstora företag över hela världen.

Trustwave

Trustwave hjälper organisationer att bekämpa cyberbrottslighet, skydda data och minska säkerhetsrisken. Med moln och on-premise lösningar, integrerad teknik och ett team av säkerhetsexperter, etiska hackare och forskare möjliggör de för organisationer att förändra hur de arbetar med informationssäkerhet och compliance.

V-Link

V-Link är ett utvecklingsföretag som utvecklar addons till framförallt Outlook för att integrera med ManageEngines produkter.

Utforska våra produkter

Vårt nära samarbete med våra tillverkare gör att vi kan erbjuda våra kunder fantastisk kundupplevelse.

Se våra produkter