On-premises
On-premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

Enhetlig IAM-lösning för tjänsteleverantörer

ADManager Plus MSP är en heltäckande identitetshanterings- och rapporteringslösning för tjänsteleverantörer.

Erbjud IAM-tjänster
till dina kunder

Med ADManager Plus MSP kan du hantera och få rapporter om dina kunders Active Directory (AD), Exchange och Microsoft 365-miljöer. Förenkla hanteringen av användarens livscykel genom att på ett säkert sätt delegera tekniker med möjligheten att hantera användarnas hela livscykel, automatisera vardagliga IT-uppgifter som lösenordsåterställning och AD-rensning samt rapportera om alla ändringar som görs i objekt hos dina kunder, allt från en enda konsol.

ADManager Plus

Några utvalda funktioner

Centraliserad hantering

Utnyttja en enhetlig konsol för att säkert hantera Active Directory-, Microsoft 365-, och Exchange-infrastrukturen för flera kunder med fullständig datasegregering.

Anpassningsbara dashboards

Skapa anpassade dashboards för att få synlighet över aktuell statusen för dina kunders domäner med mätvärden som de för inaktiva användare och datorer, användare med utlöpta lösenord, utlåsta och inaktiverade användare mm.

Detaljerad rollbaserad åtkomstkontroll

Hantera flera domäner för individuella konton med rollbaserade privilegier för specifika domäner och tekniker.

Inbyggt rapportbibliotek

Detaljerad synlighet in i dina kunders AD-, Microsoft 365-, och Exchange-miljöer med färdigpaketerade rapporter. Utför hanteringsåtgärder i farten med inbyggda hanteringsalternativ.

Mobilbaserad hantering

Håll koll på dina kunders förfrågningar även när du endast har tillgång till mobilen. Återställ lösenord, lås upp konton, granska arbetsflödesbegäranden, och säkerhetsrapporter med Android- och iOS-appar.

Automatiserade åtgärder

Använd ett helt automatiserat, policydrivet tillvägagångssätt för att onboarda och offboarda användare samt andra rutinartade hanteringsåtgärder.

Företagsfärdiga integrationer

Färdiga integrationer med HRMS-applikationer som Workday, Ultipro, och Zoho People; ITSM-verktyg som ServiceDesk Plus, Service Now, och Zendesk; som gör att dina tekniker kan utföra alla IT-hanteringsuppgifter från ett och samma verktyg.

Granskning och efterlevnad

Var redo för efterlevnadsgranskningar med inbyggda rapporter och alternativ för att utforma anpassade rapporter baserade på din organisations behov.

Anpassade arbetsflöden med notifieringar

Verkställ viktiga ändringar först efter godkännande från dina kunder eller seniora tekniker. Skicka realtids-SMS och e-postnotiser till alla intressenter om viktiga ändringar.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.