IT-säkerhet UEM - MDM

Inuit automatiserar sårbarhetshanteringen

Att identifiera sårbarheter i organisationens IT-miljö – för att patcha eller åtgärda dessa – är en viktig del av säkerhetsarbetet. Inuit hjälper sina kunder med rutiner och verktyg som kan automatisera ...