IT-säkerhet UEM - MDM Verksamhetsnytta

Så lägger du grunden för en säker hybrid arbetsplats

Säkerhetsutmaningarna har förändrats de senaste åren på flera plan. Vi är mycket mer rörliga och hybrida arbetsplatser har blivit det normala. Hotaktörer utvecklar sina metoder och drar nytta av svagheter som kan uppstå vid det nya sättet att arbeta.

Fler än någonsin arbetar hemifrån, ofta på egna, privata nätverk långt utanför organisationens relativt säkra miljöer och utan 24/7 övervakning av IT-personal. När anställda under lång tid är borta från kontoret kan det uppstå brister i uppdateringar av datorerna. En del anställda kanske också har laddat ner och installerat tredjeparts-applikationer. Om IT inte hanterar de anställdas datorer och mobiler oavsett var de befinner sig kan det bli en väldigt heterogen miljö med olika operativsystem, versioner som inte är uppdaterade på länge och nya okända applikationer.

Utmaningar att möta i säkerhetsarbetet

I denna miljö uppstår utmaningar i arbetsflödet och säkerhetsarbetet vilket skapar risker för organisationen.Romanus Prabhu, ManageEngine

– Användare som rör sig med sina enheter utanför organisationens säkra miljö utgör den svagaste länken i säkerhetsarbetet. Dessa enheter måste säkras, säger Romanus Prabhu, Global Head Technical Support på företaget ManageEngine.

För att skapa en säker arbetsplats för alla och samtidigt skapa en effektiv hantering av alla endpoints behöver system stödja ett sådant arbetssätt. Gartner pekar ut Unified Endpoint Management, UEM, som det tillvägagångssätt som kommer dominera om några år. Det hjälper verksamheter att hantera alla endpoints (datorer, laptops, servrar, mobiler) inom en organisation från en central plats. 

UEM är en IT-praxis och strategi för att säkra och kontrollera datorer, servrar, mobiler och surfplattor på ett säkert sätt från en enda enhetlig konsol.

Med UEM erhålls dels funktioner för att effektivt hantera alla endpoints i en organisation, dels funktioner för att säkra alla endpoints. Exempelvis lösningar för bland annat säker uppdatering, patchhantering (både för operativsystem och tredjepartsapplikationer), sårbarhetsanalys och hantering, men också automatisk maskinvaru- och mjukvaruinspektion och fjärrassistans för snabb åtgärdshantering av IT-team.

– UEM sammanlänkar teknik och system och ger IT kontroll över alla organisationens användarenheter, oavsett var de befinner sig, säger Romanus Prabhu.

Så överbryggar Endpoint Central arbetet i hybrida miljöer

I dag arbetar många helt eller delvis genom molntjänster och för att skapa en säkrare hybrid arbetsplats behöver verksamheter överväga en UEM-lösning som Endpoint Central från ManageEngine

Endpoint Central innehåller funktioner för att i heterogena miljöer även kontrollera applikationer som ligger i molntjänster. Här kan det enkelt skapas automatiska rutiner för patchning, felsökning och uppdatering. Dessutom finns funktioner för att enkelt få överblick över regelefterlevnad för GDPR, DSS, PCI, HIPAA och andra.

Med Endpoint Central uppnås skalfördelar som ger ökad produktivitet. Detta ökas ytterligare när personalen får bättre möjligheter till säker mobilitet.Erik Tjärnkvist, Inuit

– Genom att sammanföra säkerhetsfunktioner såsom patchhantering och sårbarhetsanalys med endpointhantering i en och samma lösning hjälper Endpoint Central verksamheter att effektivisera IT-hanteringen och samtidigt förbättra säkerheten, säger Erik Tjärnkvist, Product Manager på Inuit.

Endpoint Central finns både som molntjänst och för lokal installation. Är du nyfiken? Boka ett online möte eller testa lösning.

New call-to-action

 

Erik Tjärnkvist

Erik brinner för affärsutveckling, försäljning och ledarskap. Skriver om lösningar och utmaningar både från ett tekniskt och affärsstrategiskt perspektiv som ni som organisation står inför.
Subscription Icon Illustrations

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!