UEM - MDM ITSM - Helpdesk Verksamhetsnytta

Så skapar du en säker och enhetlig hantering av er IT-miljö

Det är inte ovanligt att verksamheter upplever att ärendehanteringen kunde vara effektivare än vad den är. Dålig kontroll och hantering av endpoints ger inte bara ineffektivitet utan också försämrad säkerhet. Pusselbiten som ofta saknas är att integrera ärendehanteringssystem med endpoint management.

Ineffektivitet och brist på proaktivitet är hur många anställda beskriver sin IT-vardag. IT-företaget Inuit, generalagent för flera mjukvarutillverkare, berättar att detta ofta är utgångsläget när de påbörjar ett kundprojekt.

– Vi är mycket ute hos kunder och partners och vår affärsmodell har alltid byggt på att vi identifierar ett problem och sedan hittar en lösning på problemet som kunden är nöjd med. En av de lösningar som vi varit framgångsrika med är helpdesklösningen ServiceDesk Plus från ManageEngine, berättar Erik Tjärnkvist, Product Manager på Inuit.

Automatiserat och användarvänligt

Det finns stora fördelar med att integrera UEM-verktyg med ärendehanteringssystem för en effektivare och bättre hantering för både helpdesk- och IT-personal.

Ett helpdesk- servicedesk- eller ärende-hanteringssystem som det ofta kallas, med stöd för ITSM-processer, ger väldigt bra stöd i att kunna kartlägga kundens miljö, något som är ett nödvändigt första steg för att kunna säkra upp miljön och göra hanteringen effektivare.

– Genom att integrera desktop management, mobile device management, logghantering och lösenordshantering med ärendehanteringsystemet blir IT-servicen effektivare vilket gynnar hela verksamheten. Navet och kontrollcentret är IT service management och för att man ska lyckas krävs det att man har bra koll på applikationer, system och användare. Systemen ska plocka upp informationen automatiskt och när en incident sker ska den klassificeras och systemet skapar ett ärende, påpekar Erik.

Vi ser att det blir allt vanligare att organisationer är ute efter ett ärendehanteringssystem där de kan lägga upp applikationshantering och andra system från samma leverantör så att integrationen blir tajt samt att man har samma supportväg om det händer något. Med ManageEngines system går det enkelt att lägga till appar, moduler, funktioner och add-ons. Systemen är byggda på samma plattform, vilket gör det logiskt för användaren, som kan sköta incidenthantering, logghantering och ärendehantering i samma system. Systemen är webbaserade och kan köras i molnet eller driftas i den egna IT-miljön.

Effektiv hantering skapar säkra och effektiva flöden

Gartner har nyligen gjort om kategorin client management tools till unified endpoint management (UEM) och inkluderat alla typer av OS och endpoints som datorer, servrar, mobiler och surfplattor, för att nämna några.

– För att räknas som lösning för UEM ska alla dessa endpoints kunna hanteras i en gemensam konsol. Vår lösning från ManageEngine finns med i Gartners Maqic Quadrant för UEM. Gartners beräkningar gör gällande att 70 procent av alla företag kommer att ligga på någon form av UEM-lösning 2024, säger Erik.

Att ha en plattform för att hantera alla endpoints gör att man kan effektivisera hanteringen och är bra både ur ett säkerhets- och administrationsperspektiv. Desktop Central heter ManageEngines UEM-lösning som möter företagens behov av en enhetlig hantering av alla deras endpoints.

– Det finns stora fördelar med att integrera UEM-verktyg med ärendehanteringssystem för en effektivare och bättre hantering för både helpdesk- och IT-personal. Exempelvis kan helpdeskpersonal trycka ut en ny profil till en användares mobiltelefon, installera en skrivare, eller installera ett OS på en klient, utan att lämna ärendehanteringssystemet.

Nya krav på IT-miljön

Säkerhetsmässigt har företag och organisationer tidigare varit noga med att bygga murar runt sin IT-miljö men i dagens mobila värld har det blivit allt viktigare att se på säkerheten på varje enskild endpoint. Med en unified endpoint management lösning slipper du bl.a. ha flera olika patch-verktyg vilket gör det betydligt enklare att underhålla. I och med att du kan hantera patchar för både OS och tredjepartsapplikationer på samtliga enheter så betyder det för många verksamheter att säkerheten höjs ordentligt.

– Säkerheten är ett viktigt argument för att gå över till en mer enhetlig hantering av sin IT-miljö, säger Erik.

Unified Endpoint Management for Dummies

Kostnadsfri e-bok som introducerar dig till hur UEM kan förbättra organisationers IT-hantering och säkerhet på sina endpoints. Ladda ner här

UEM for Dummies ebook

Fakta om Unified Endpoint Management:

Med unified endpoint management (UEM) hanteras alla endpoint-enheter såsom servrar, datorer, surfplattor och mobiler i organisationen från en central plats oavsett operativsystem. Det kan låta som en självklarhet idag men det är få som har ett system för det utan ofta hanteras datorer och mobila enheter separat. Dessutom är det vanligt att vissa OS och tredjeparts-applikationer inte hanteras i dessa system vilket medför sämre kontroll och säkerhetsrisker. 
Mer om UEM

Kontakta oss om du vill veta mer om hur du kan skapa en enhetlig och säker hantering av er IT.

 

Erik Tjärnkvist

Erik brinner för affärsutveckling, försäljning och ledarskap. Skriver om lösningar och utmaningar både från ett tekniskt och affärsstrategiskt perspektiv som ni som organisation står inför.
Subscription Icon Illustrations

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!