IT-säkerhet Recommended UEM - MDM Verksamhetsnytta

4 skäl varför unified endpoint management stärker din IT-management

När allt fler växlar mellan att använda datorer, både stationära och bärbara, surfplattor och smarta mobiler i sitt dagliga arbete ökar kraven på din IT-management. För många företag med traditionella IT-rutiner och supportprocesser innebär det nya utmaningar, inte minst när det gäller säkerhet. En effektiv lösning är en mer integrerad process för enhetshantering, Unified Endpoint Management (UEM).

Idag lever vi i en alltmer plattformsoberoende värld och växlar obehindrat mellan olika enheter som mobil och dator för att utföra våra arbetsuppgifter. För bara drygt 10 år sedan såg det helt annorlunda ut, med i huvudsak en standardiserad Windows-baserad plattform. Sedan dess har inte bara antalet bärbara och mobila enheter ökat utan även antalet operativsystem som behöver underhållas och styras för att hålla rätt säkerhetsnivå. Några av de största utmaningarna som dagens IT-avdelningar upplever – förutom att ha koll på alla multipla enheter – är just säkerhetsproblematiken och kraven på att hålla nere IT-kostnaderna. För att lyckas krävs nya mer integrerade rutiner, processer och verktyg. I det arbetet är Unified Endpoint Management, UEM, en nyckel.      

Här är fyra anledningar till varför fler och fler IT-avdelningar väljer att arbeta mer samordnat med stöd av ett UEM-verktyg för att skapa en mer effektiv och långsiktigt hållbar IT-hantering.

Genom att UEM samordnar alla typer av enheter och plattformar är det en viktig pusselbit för att förbättra den övergripande enhetshanteringen och IT-säkerheten. Med UEM löser du flera av utmaningarna med en alltmer komplex IT-miljö.

1. Högre säkerhet med färre incidenter

Säkerhet står idag högst på agendan hos de flesta IT-chefer. Förutom att det anses vara en av de största utmaningarna att hantera, är det också väldigt tidskrävande. Mycket tid läggs på proaktivt arbete för att skydda mot skadliga program, virus och trojaner etc. Generellt sett ökar också antalet upptäckta incidenter. Än mer oroväckande är de incidenter och intrång som inte upptäcks på grund av bristfällig monitorering och riskhantering, inte sällan för att IT saknar rätt verktyg eller rutiner.

Den här riskmiljön är många medvetna om. Det svåra är att hitta rätt säkerhetsnivå, utan att begränsa användarna i deras arbete och i förlängningen företagets ekonomiska resultat. För att lyckas med att garantera en god säkerhet måste enhetshanteringen vara fullt integrerad i en och samma UEM-lösning. Och inte som tidigare, där datorer som regel har hanterats separat vid sidan av mobiltelefoner, surfplattor och andra mobila enheter. Med UEM får du en bättre samordning i säkerhetsarbetet och kan skapa en effektivare incidenthantering.

2. Bättre kontroll med en databas och ett gemensamt gränssnitt för alla enheter

Med en allt spretigare IT-arkitektur och ett växande antal plattformar och enheter som behöver hanteras är det svårt att upprätthålla en god support- och kompetensnivå. En typisk supportorganisation har som regel minst fyra olika operativmiljöer att hantera. Var och en med olika förutsättningar, konfigurationer och säkerhetsprotokoll. Att kunna skapa en kostnadseffektiv hantering med hög service- och säkerhetsgrad utifrån dessa förutsättningar är något som många IT-avdelningar brottas med idag. Om monitoreringen brister innebär det stora risker.

Unified endpoint management är ett enkelt och effektivt sätt att möta detta ökade tryck på IT-avdelningen. En gemensam enhetsdatabas gör det möjligt att planera, följa upp och löpande generera rapporter för att säkerställa en enkel, effektiv och transparent IT-administration. Genom att hantera samtliga enheter i ett och samma gränssnitt i din UEM-lösning frigörs både tid och resurser samtidigt som kontrollen ökar.

En annan stor fördel med UEM är att du kan hantera såväl moderna som äldre operativsystem och enheter från en och samma plattform. Det blir ett viktigt stöd för att kunna hantera den mixade IT-miljö som är verkligheten för många företag som nu flyttar över mot mer moderna ekosystem.

3. Helt samordnad enhetskontroll och IT-management

Det är inte länge sedan system för hantering av mobila plattformar utvecklades helt separat från traditionella desktop management-lösningar, kopplade till enskilda och helt olika IT-administrativa rutiner. Så ser verkligheten ut för många företag än idag. Ofta har infrastrukturen byggts på allteftersom i företaget, med bibehållna supportrutiner och processer. Detta har visat sig särskilt sårbart för att kunna upprätthålla drifts- och säkerhetskontrollen över alla servrar, datorer och mobila enheter runt om i företaget. 

Unified endpoint management är en utveckling och kombination av enterprise mobility management (EMM), mobile device management (MDM) och klienthantering. Genom att UEM samordnar alla typer av enheter och plattformar är det en viktig pusselbit för att förbättra den övergripande enhetshanteringen och IT-säkerheten. Med UEM löser du flera av utmaningarna med en alltmer komplex IT-miljö. Genom att integrera UEM med din IT Service Management och nätverksövervakning kan du effektivisera dina IT-management processer. Det innebär att du kan skapa en samordnad och enhetlig process för bland annat driftövervakning, programvaruuppdatering, felsökning och applikationsstyrning.  

4. Enhetlig hantering av profiler och administratörsrättigheter

En av grundförutsättningarna för en säker IT-miljö är hur väl du lyckas upprätthålla rätt säkerhetsnivå dina endpoints, utan att för den delen begränsa användarna i deras arbete. Med den mängd kontaktpunkter och enheter det handlar om idag är det viktigt att ha rätt verktyg för att kunna göra rätt säkerhetskontroller och säkerställa användarnas rättigheter över tid.

I din UEM-lösning samordnar du din behörighetsadministration för samtliga enheter som används i din organisation. Samtidigt får du kontroll på vilka enheter som kommer in och lämnar företagets nätverk. Med en samlad, övergripande bild kan du skapa en säkrare och mer effektiv process för att godkänna eller neka access från olika enheter och användare baserat på vilken profil och vilka rättigheter de är kopplade till. Exempelvis kan du genom att lägga upp rollbaserad accesskontroll för mobila enheter begränsa tillgången till viss information för medarbetares BYOD-enheter.

Vill du veta mer om unified endpoint management föreslår jag att du tittar närmare på ManageEngines UEM-lösning Desktop Central . Ladda gärna ner och utvärdera en testversion. Eller kontakta mig om du vill få en närmare genomgång av lösningen.
eBook:  Why UEM is the key to enterprise IT security

 

 

Erik Tjärnkvist

Erik brinner för affärsutveckling, försäljning och ledarskap. Skriver om lösningar och utmaningar både från ett tekniskt och affärsstrategiskt perspektiv som ni som organisation står inför.

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!