TechTalk: IT operations i en hybrid värld.

IT operations i en hybrid värld

En säker och robust IT-infrastruktur är avgörande för alla organisationer idag. Pandemin accelererade utvecklingen mot en utspridd personalstyrka vilket medförde utmaningar både när det gäller säkerhet och prestanda.

I denna TechTalk kommer vi diskutera och ge svar på viktiga frågor rörande vad organisationer behöver göra för att etablera en robust och säker IT-infrastruktur som tar hänsyn till de nya kraven som ställs från verksamheten.

Panelen


Aswin Panigrahi
ManageEngine
Andreas Ridderstedt
Inuit
Erik Tjärnkvist
Inuit

Har du en fråga?