GDPR compliance

Lösningar som hjälper er verksamhet att uppfylla kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR.

Vad är GDPR?

EU:s nya dataskyddsförordning General Data Protection Regulation, GDPR, som träder i kraft den 25:e maj 2018 innebär bland annat hårdare krav på hantering av personuppgifter för att skydda personers integritet. Enligt GDPR är personuppgifter all information relaterad till en fysisk person som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera personen.

Hur påverkar GDPR
din organisation?

För att uppfylla kraven i GDPR krävs det att organisationer bl.a.

  • Får samtycke från EU-medlemmar innan de samlar in deras personuppgifter (opt-in)
  • Loggar alla aktiviteter som utförs med anknytning till personuppgifter, såsom modifiering av data, radering och skapande.
  • Utför audit, granskning och genererar rapporter
  • Raderar all information som samlas in så snart som det inte finns något behov att spara den
  • Ha konkreta processer för att hantera intrång och anmäla till de berörda myndigheterna

För mer information om hur IT kan bidra till GDPR-efterlevnad besök vår kunskapssida om GDPR.

Lösningar som underlättar anpassningen till GDPR

Lyckligtvis finns det lösningar som underlättar regeluppfyllnad för GDPR och andra förordningar. Samtliga produkter på denna sida har olika funktioner som hjälper verksamheter att uppfylla olika krav i GDPR-förordningen men även annan compliance efterlevnad.

Prata med oss så berättar vi mer.

Prenumerera på kunskap

Håll dig uppdaterad med kunskapsartiklar och events inom GDPR.

Kontakta oss