Integration mellan Endpoint Central och ServiceDesk Plus

Integrationen mellan Endpoint Central och ServiceDesk Plus hjälper organisationer att effektivisera och stärka sin IT-service.

Endpoint Central-integration med ServiceDesk Plus gör det möjligt att:

 • Uppdatera asset-informationen till CMDB
 • Generera ärenden automatiskt vid helpdesk-förfrågningar
 • Distribuera applikationer från ServiceDesk Plus
 • Starta chatsession med användaren för att lösa frågan samtidigt som du felsöker ett problem
 • Logga specifika händelser som att identifiera förbjudna programvaror, otillräckligt antal licenser etc.
 • Fjärransluta till enheter för att utföra uppgifter på distans utan att lämna ServiceDesk Plus
 • Distribuera konfigurationer med fördefinierade och användardefinierade mallar från ServiceDesk Plus

Funktioner

Integrera asset-information med CMDB
Endpoint Central skannar system och mobila enheter i ditt nätverk med jämna mellanrum och samlar in data relaterade till hårdvara och mjukvaru-assets som är installerade och sparade i din ServiceDesk Plus CMDB.

Skicka helpdeskförfrågningar som ärenden

 • Endpoint Central ger användarna möjlighet att skicka helpdesk-ärenden med anpassningsbara förfrågningsmallar
 • Utnyttjar dina inloggningsuppgifter i Windows för att skicka ärenden så du slipper autentisera dig på nytt för att skicka dina ärenden
 • Problemen på fjärrdatorerna kan skickas som videoinspelningar eller skärmbilder tillsammans med ärenden till helpdesken

Distribution av programvaror

 • Alla programvarupaket som läggs till i Endpoint Central kan distribueras från ServiceDesk Plus
 • Distributionsstatusen uppdateras i både Endpoint Central och ServiceDesk Plus

Fjärransluta från en integrerad konsol
Alla Endpoint Central remote control funktioner kan utföras från ServiceDesk Plus som:  

 • Filöverföring
 • Ta kontroll över användarens dator
 • Inspelning av sessioner för audit etc.

Chatt för bättre kommunikation
Helpdesk-tekniker kan initiera chatt-sessioner med användare via en chattfunktion som gör det möjligt att kommunicera vid felsökning av ett problem.

Enhetligt gränssnitt
Helpdesk-personal kan nu utföra alla funktioner för hantering av datorer och mobila enheter som:

 • Asset management
 • Application management
 • Konfiguration av profiler
 • Remote control etc. från en enda konsol

Alla delar av Endpoint Central visas inte i ServiceDesk Plus konsolen och användarna kan välja de Desktop- och mobila enhetshanterings-funktioner som de vill utföra från respektive meny.

Guide för ServiceDesk Plus integration

Mer om ServiceDesk Plus

Utforska Desktop Central

Du hittar mer information om alla funktioner i Desktop Central på produktsidan där du även kan testa produkten och boka webbdemo.

Mer om Desktop Central