ITSM - Helpdesk Verksamhetsnytta

Så lyckas du med införandet av en CMDB

I den första delen av vår TechTalk serie om CMDB (configuration management database) fokuserade vi på varför du bör införa en CMDB och hur du lyckas med införandet så att hela verksamheten är med på banan. Gäst var Linn Leneklint, IT-chef på Basalt som delar med sig av sina erfarenheter från att praktiskt ha infört CMDB framgångsrikt.

Under TechTalken diskuterades fyra frågeställningar och nedan kan du ta del av Linns tankar som tips samt se lyssna på TechTalken i slutet av artikeln. 

Varför bör du införa en CMDB?

En grundläggande tanke som finns med ITIL är att skapa en bättre kontroll över IT-avdelningens verksamhet, det gör man genom att skapa en tydligare relation mellan beställare och utförare.

För att veta varför man ska införa en CMDB bör man först förstå nyttan med CMDB. Nyttan med CMDB handlar om att se beroenden mellan processer, personer, applikationer och IT-assets. Den överblicken behövs för att kunna göra analyser på effekter för verksamheten vid t.ex. förändringar. När du har en fungerande CMDB är det enklare att fatta välgrundade affärsmässiga beslut för din verksamhet.

Det finns en rad fördelar som stärker varför man bör införa en CMDB.Det är dels att CMDB:n ger…

 • bättre inblick i IT-miljön
 • ökad spårbarhet
 • bättre kontroll av verksamhetskritiska tjänster och relationer
 • lättare att identifiera kostnadsbesparingar
 • mer korrekt underlag till t.ex. planeringar, releaser

Om jag ser till oss på Basalt så valde vi primärt att införa en CMDB för att få bättre kontroll på våra tillgångar och våra mest verksamhetskritiska tjänster och deras relationer.

Hur kommer du igång med CMDB?

Rent generellt när det kommer till CMDB och att dra igång ett så stort projekt så är det svårt. Det kan kännas som att det är en ganska hög tröskel som man faktiskt måste ta sig över. De flesta CMDB-projekt är, eller i alla fall blir, ganska stora.

Just den känslan hade vi på Basalt, men även när jag pratar med andra företag som står i startgroparna med sitt CMDB projekt så upplever jag samma känsla även där. Jag tror det är viktigt att försöka planera projektet så gott det går, och sätta upp relevanta mål.

Min rekommendation är att gå enligt de 5 steg som ITIL rekommenderar vid ett införande: 

 • Planering
 • Identifiering
 • Kontroll
 • Övervakning
 • Verifiering

Planeringen är viktigast, för där ska ni definiera syfte, mål, riktlinjer etc. så där har ni chansen att verkligen befästa ert projekt i er organisation. Se till att ni redan där involverar rätt personer, tilldelar nödvändiga roller, och att ni sätter delmål som är inte är för omfattande och oöverstigliga.

För att komma igång mer praktiskt med arbetet kring CMDB och era tillgångar, börja då med de mest verksamhetskritiska tjänstena och deras relationer. Skapa efter det en relationskarta för att se hur allting hänger ihop, och försök därefter att få alla relationer hundraprocentigt rätt. Bygg sedan vidare därifrån med fler tjänster och deras relationer. Arbeta steg för steg, bygg vidare i en takt där ni får allting rätt från början.

Vill du ha mer fördjupad bild av ett CMDB-införande kan du ladda ner CMDB guide från teori till praktik.

Vad behöver du tänka på?

Planerar du ett införande av CMDB är mina främsta råd att:

 • Genomför en grundlig planering
 • Sätt mål för vad ni vill åstadkomma
 • Lägg er på en lagom nivå. Går man ner på en för djup detaljnivå för tidigt är risken att arbetet känns för stort och man väljer att inte genomföra det.
 • Våga börja! Även om arbetet känns stort så gäller det att börja någonstans och arbeta sig framåt. Låt det istället ta den tid det behöver. Sätt inte för snäva tidsramar.
 • Arbeta i grupp, definiera era mest verksamhetskritiska tjänster och utgå från dem.
 • Ha kul längst vägen!

Hur får du med verksamheten?

Den är alltid klurig! Alla verksamheter är olika, så det finns tyvärr inget magiskt sätt som fungerar på alla. Man måste försöka känna av sin egen verksamhet och försöka se VAD det är man funderar på eller känner sig otrygg med.

Här kan man dessutom få en värdemätare på planeringen som jag nämnde tidigare. Har man definierat tillräckligt bra mål, syfte och riktlinjer borde dessa kunna hjälpa er att få med er verksamheten. Rent generellt, skulle jag säga att det är viktigt att få en förståelse för vad det är man ska göra, och vilken effekt man vill uppnå.

Se och lyssna på CMDB TechTalk

Här kan du se första avsnittet av Inuits CMDB TechTalk:

Lyssna på pod här eller på Apple Music, Spotify mm:

 

Del 2 i denna CMDB TechTalk handlar om hur du mäter effekten av CMDB.

Del 3 handlar om utmaningar och fallgropar med CMDB.

CMDB guide - från teori till praktik

CMDB guide från teori till praktik

Har du inte redan läst e-boken som Linn Leneklint skrivit bör du ladda ner den. Den ger dig kunskap, tips och idéer som du kan applicera i ditt CMDB-projekt, från teori till praktiskt tillämpning. Du får även ta del av hur Basalt införde sin CMDB i ServiceDesk Plus.

 

Linn Leneklint

Gästbloggare: Linn är IT-chef på Basalt AB. Hon har ett brinnande intresse för ITIL och på vår blogg delar hon med sig av sin kunskap och erfarenheter.

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!