Security Risk Mitigation Handbook

Privileged accounts utgör ett av de största säkerhetsproblemen som organisationer står inför idag och det finns en anledning till att hackers siktar in sig på just dessa användarkonton.

Password Manager Pro erbjuder en komplett lösning för att styra, hantera, övervaka och granska hela livscykeln för privileged access management.

Ladda ned handboken för att förstå hur Password Manager Pro hjälper till att höja säkerhetsnivån och ge din organisation en robust privileged password management lösning.

Ladda ned
ditt exemplar