Unified IT Operations Management OpManager Plus

Unified IT Operations Management

Packad med out-of-the-box-funktioner för övervakning av nätverk, servrar, IP-adresser och switchportar, hantering av bandbredd och nätverkskonfigurationer, analys av brandväggsregler, loggar och policyer, spårning av applikationsanvändning och övervakning av lagringsenheter är OpManager Plus en integrerad lösning för IT-drifthantering som eliminerar behovet av flera övervakningsverktyg och ger större synlighet av din IT-infrastruktur.

Ta bort operativa flaskhalsar, optimera prestanda och få maximal effekt från din IT-infrastruktur genom att använda en kraftfull, integrerade lösning med en enhetlig strategi för IT-drift.
Skärmavbild 2021-02-18 kl. 16.40.08

Få insyn i din IT-verksamhet lager för lager

Med avancerade IT-övervaknings- och hanteringsfunktioner erbjuder OpManager Plus fyra lager av insyn i en organisations IT-verksamhet:

 • IT-infrastruktursäkerhet
 • Applikationsprestanda
 • Server och lagring
 • Nätverksprestanda

Denna insyn hjälper IT-administratörer att enkelt identifiera och felsöka fel på olika nivåer, vilket säkerställer bättre SLA-efterlevnad, proaktiv IT-felhantering och konsekvent IT-infrastrukturprestanda.

Synliggör din IT-infrastruktur.

Funktioner: Unified IT Operations Management

Övervakning och prestanda: Nätverk och servrar

 • Djupgående IT-driftövervakning med stöd för över 2000+ mätvärden och över 8000+ enheter.
 • Övervaka och hantera både fysisk och virtuell serverinfrastruktur som Xen, VMware, Hyper-v, Nutanix -enheter.
 • Utöka kraften i IT-infrastrukturövervakning genom att övervaka VoIP-enheter och WAN-nätverk.
 • Övervaka syslogs, traps virtuella event etc. för att identifiera tecken på potentiella problem i IT-infrastrukturmiljön.
 • Utnyttja kraften i integrerad IT-hantering för DCIMs infrastruktur och serverfunktioner, vilket garanterar maximal effektivitet för enskilda enheter och servrar i dina datacenter.
opm-plus-fea-img1

Bandbredd och trafikhantering

 • Övervaka och hantera kritiska bandbredds-mätvärden, inklusive routertrafik, Cisco NBAR, CBQoS, trafik mellan siter, WLC-trafik och utnyttja insikterna för att utföra proaktiv bandbreddskapacitetsplanering.
 • Få synlighet i realtid i bandbreddsprestanda med avancerade funktioner för övervakning av bandbredd som inkluderar stöd för alla större flöden inklusive Netflow, sFlow, jFlow, IPFIX, NetStream, AppFlow.
 • Få en djupare insyn i trafik för enheter/interface med insikter om total bandbreddskonsumtion för enskilda enheter, interface-trafik, applikationer, toppkällor/destinationer, QoS, konversationer och AS-vy för bättre synlighet i router/switch trafikmönster.
 • Utnyttja ASAM (advanced security assesment module) för analys av nätverksbeteenden och flödesbaserad avvikelse-detektering för att upptäcka zero-day nätverkshot.
opm-plus-fea-img2

Configuration & Compliance Management

 • Hantera konfigurationer av olika IT-infrastrukturenheter från över 200 olika leverantörer.
 • Implementera förändrings- och konfigurationshantering i realtid med nätverkskonfigurationsanalys, användaraktivitetsspårning och fjärruppgradering av firmware.
 • Se till att IT-infrastrukturen överensstämmer med kritiska standarder för regelefterlevnad inklusive PCI, SOX, HIPAA etc.
 • Utnyttja automatisk säkerhetskopiering, rollbaserad åtkomstkontroll och spårning för att säkerställa effektiv och felfri implementation av förändringar.
opm-plus-fea-img3

Brandväggshantering

 • Utnyttja avvikelsedetektering av brandväggsregler och analys av regeleffekter för effektiv implementering av regler.
 • Spåra och hantera brandväggspolicyer. Utför periodiska säkerhetsgranskningar på din brandväggsinfrastruktur för att säkerställa IT-infrastrukturens säkerhet. Spåra och övervaka VPN- och proxyservrar i realtid.
 • Analysera, hantera och säkerställ att brandväggsinfrastruktur följer populära brandväggsstandarder inklusive PCI DSS, ISO 270001, SANS, NIST & NERC CIP.
 • Håll koll på förändringar av brandväggskonfiguration med automatisk spårning.
 • Få detaljerade rapporter om vpn-användning och proxyserverloggar. Identifiera proaktivt hot från brandväggsloggar med hjälp av forensisk analys.
opm-plus-fea-img4

IP-adress och switchporthantering

 • Utför proaktiv IP-adresshantering genom att utnyttja OpManager Plus stöd för skanning, övervakning och hantering av alla IPv4- och IPv6-undernät i IT-infrastrukturen.
 • Få djupare insyn i switchportinfrastruktur med IP, MAC, status och porthastighet för switchportar i en IT-infrastruktur.
 • Öka IT-infrastrukturens säkerhet med hjälp av en kraftfull och robust rouge-enhetsdetekteringsmekanism.
 • Utnyttja inbyggda diagnostiska verktyg som SNMP-verktyg, Cisco, Wake on LAN, IP-diagnostik och adressövervakning för att underlätta effektiv IT-infrastrukturhantering.
opm-plus-fea-img5

Applikations- och lagringsövervakning

 • Analysera proaktivt nuvarande och historiska användningstrender för att förutsäga framtida användningsmönster för lagring.
 • Övervaka och hantera olika lagringsenheter inklusive RAID, bandbiblioteksystem och switchar
 • Utför övervakning av över 130 lokala applikationer och lokala moln. Med Applications Manager plugin kan du mäta workflows för flera sidor, utföra övervakning av flera geografiska platser och analys av långsamma applikationer för att säkerställa tillgänglighet på webbplatsen dygnet runt.
 • Få total synlighet över prestanda för lagringsenheter och applikationer i IT-infrastrukturen.
opm-plus-fea-img6

Varför OpManager Plus?


Enhetligt gränssnitt för ITOM

En konsol för hantering av prestanda, konfiguration, bandbredd, brandvägg, efterlevnad, lagring, applikationer, IP-adress och switchportar eliminerar behovet av att växla mellan flera verktyg.

Integrerade dashboards

Enhetlig dashboard tillsammans med avancerade visualiseringsverktyg som affärsvyer och 3D-våningsvyer ger djupgående insyn i olika ITOM-komponenter.

IT-automation för att minska MTTR

Ett automatiserat felhanteringssystem som hjälper IT-administratörer att snabbt identifiera, felsöka och lösa fel i IT-infrastrukturen.

Rapporter för avancerad prestandaanalys

200+ inbyggda rapporter med olika parametrar för IT-driftshantering inklusive hälsa, tillgänglighet, efterlevnad, bandbredd etc. för djupgående analys av IT-prestanda.

Omedelbara notifieringar via flera kanaler

Få reaktidsvarningar och tröskelbaserade aviseringar på flera nivåer via flera kanaler - inklusive e-post, Slack, SMS, webbaserad konsol mm för proaktiv feldetektering.

Integrationer med andra applikationer

Färdiga integrationer med ITSM-verktyg (ServiceDesk Plus & ServiceNow), kommunikationsverktyg (Slack) och REST API-baserade integrationer underlättar proaktiv IT-infrastruktur felhantering.

OpManager

OpManager är en lättanvänd, kraftfull och skalbar lösning för server- och nätverksövervakning för routrar, switchar, brandväggar, servrar och VM.

OpManager Plus innehåller alla tilläggsmoduler till OpManager som beskrivits på denna webbsida och är en komplett ITOM-lösning.

Läs mer om OpManager