On-premises
On-premises
Denna produkt finns för lokal installation i er IT-miljö eller er valda PaaS-lösning.

Logghantering
och SIEM

EventLog Analyzer är en SIEM-lösning med logghantering som hjälper dig att öka säkerheten. Finns även för MSP.

Förenkla och automatisera logghanteringen

Med EventLog Analyzer kan du automatisera hela processen med att hantera stora mängder loggar genom att samla, analysera, korrelera, söka, rapportera och arkivera från en central konsol. Lösningen hjälper till att övervaka filintegritet, utföra log-forensics-analys, övervaka privilegierade användare och uppfylla olika regelverk.

EventLog Analyzer

Förhindra interna säkerhetshot

Spåra användarbeteenden och övervaka s.k. privileged users aktiviteter med fördefinierade rapporter över användar- och sessionsaktiviteter. Se i realtid vad som ändras, skapas, raderas eller byter namn.

EventLog Analyzer

Bekämpa externa säkerhetshot

Med fördefinierade korrelationsregler kan intrång och policyöverträdelser upptäckas i realtid. Flexibel drag-and-drop funktion för att bygga korrelationsregler tillåter dig att definiera attackmönster som hjälper till att agera proaktivt på säkerhetshot.

EventLog Analyzer

Att uppfylla

compliance regler

Färdiga rapporter för vanliga compliance förordningar som PCI DSS, FISMA, HIPAA, ISO 27001, GLBA, SOX samt skapa egna skräddarsydda rapporter för dina behov. Uppfyll kravet på lagring av loggar med säkra och skyddade loggarkiveringstekniker.

EventLog Analyzer

Några utvalda funktioner

Realtids händelsekorrelation

Över 70 out-of-the-box händelse-korrelationsregler för proaktiv hantering av hot.

Compliance rapporter

Innehåller färdiga rapporter som hjälper dig att uppfylla de strikta kraven i reglementen som HIPAA, GLBA, PCI DSS, SOX, FISMA, ISO 27001 mm. Besök vår GDPR sida.

Omfattande logginsamling

Samlar loggar från heterogena källor som Windows-enheter, Linux och Unix-system, nätverksenheter, applikationer och sårbarhetsskannrar till en central plats.

Övervakning av filintegritet

Spåra alla ändringar centralt och få varningar i realtid när filer och mappar skapas, öppnas, ses, raderas, ändras och byter namn.

Övervakning av privileged users

Samlar och analyserar alla aktiviteter av privileged users och ger detaljerad rapport med information om inloggning och utloggning av dessa användare.

Sökning i loggar

Med sökfunktionen kan du snabbt hitta nätverksavvikelser, onormala användaraktiviteter, systemfel, programfel, säkerhetshändelser mm.

Realtidsvarningar

Få sms och e-postmeddelanden i realtid när en nätverksavvikelse uppstår. M ed över 500 fördefinierade varningkriterier spar du tid och ökar effektiviteten.

Log Forensics

Dyk enkelt ner till den råa loggdatan och gör en grundorsaksanalys för att ta reda på vad som orsakade säkerhetsincidenten.

Loggarkiv

Arkiverar automatiskt alla maskingenererade loggar, systemloggar, enhetsloggar och applikationsloggar till ett centralt arkiv.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

realtidsvarningar vid avvikelser

I denna video beskrivs hur händelsekorrelationen automatiskt identifierar och skapar varningar vid nätverksavvikelser och sårbarheter.

Utforska EventLog Analyzer

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.