Ta kontroll över din
känsliga information

DataSecurity Plus hjälper dig ta kontroll över din känsliga information genom att övervaka, rapportera och skydda mot såväl interna som externa hot.

Data Security Plus

Boka demo
Data Security Plus

Få detaljerad analys av fillagring och åtkomstförsök vilket hjälper till att förbättra säkerheten och informations-hanteringen i din Windows-filservermiljö så du även kan uppfylla compliance-krav på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.

Data Security Plus

Om du inte vet var eller hur mycket av personuppgifter som lagras i dina filservrar och OneDrive-miljöer samt vem som har åtkomst till eller modifierar informationen kan du riskera att den blir stulen eller förlorad. Ett verktyg för data discovery hittar, analyserar och spårar data och skyddar personligt identifierbar information (PII), samtidigt som rapporter genereras för att effektivisera regelefterlevnad för exempelvis GDPR.

Data Security Plus

Upptäck, avbryta och förhindra känslig dataläckage via endpoints som USB, e-post, utskrift m.m. genom säkerhetsövervakning i realtid.


Analysera fil- och mappåtkomst

Få detaljerad information om vem som kom åt vad, när och varifrån samt övergripande analysrapporter av åtkomster och ändringar.

Analysera fil och diskutrymme

Hitta filer som är gamla, stora, gömda eller irrelevanta för organisationen. Få visuell överblick på diskutrymmet och trender så att du kan optimera det.

Reagera på säkerhetsläckor

Upptäck säkerhetsläckor genom larm. Definiera tröskelnivåer för åtkomsttoppar som vid malware attacker.

Granska åtkomsträttigheter

Undersök delnings- och säkerhetsinställningar för filer och mappar.

Uppnå compliance

Uppnå regelefterlevnad genom konsekvent auditing och rapportering av filservrarna.
Besök vår GDPR sida

Minimera svarstider

Var proaktiv och övervaka och få larm vid kritiska händelser och ändringar.

Identifiera personuppgifter

I denna video visar vi hur du snabbt och enkelt kan identifiera personuppgifter i organisationens filer med DataSecurity Plus och varna om överträdelser sker. En del i att uppfylla kraven i GDPR.

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Utforska Data Security Plus

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.