Hur du skyddar din organisation mot ransomware
FBI:s rekommendationer

Ladda ned denna e-bok för att ta del av åtgärder rekommenderade av FBI för att skydda, stoppa och återhämta sig från ransomware-attacker.

I e-boken kommer du lära dig:

  • Vad ransomware är och hur det sprider sig
  • FBI-rekommenderade bästa metoder för att förhindra ransomware-attacker.
  • FBI-godkända steg att följa vid ransomware-infektion.
  • Inblick i ransomwarevarianter och de senaste attackerna
  • Senaste ransomware trenderna och hur framtiden för ransomware kan se ut

Du får även en checklista för hur du kan förhindra att din organisation drabbas av ransomware och vilka åtgärder du bör vidta om det händer.

 

Ladda ned
ditt exemplar