Endpoint security guide

Din guide till Endpoint Security

Att proaktivt förhindra sårbarheter genom att hålla dina system uppdaterade med automatiserad patchhantering är av stor vikt för din organisations säkerhet.

I en rapport från ServiceNow framkommer det att 57 procent av de organisationer som råkade ut för en incident med anledning av en sårbarhet så fanns det patchar tillgängliga som skulle skyddat dem om de var installerade. 

I denna guide får du tipsen nedan och mer därtill för att hålla dina enheter säkra. Du får även en inblick i hur ManageEngines lösningar hjälper organisationer att uppnå hög säkerhet på sina enheter.

Höjdpunkter ur guiden


Bekämpa ransomware-attacker och kritiska sårbarheter

Proaktivt förhindra sårbarheter genom att hålla dina system uppdaterade med automatiserad patchhantering.

Härda dina system med en rad olika säkerhetskonfigurationer

Säkra din infrastruktur från inkräktare genom att konfigurera säkerhetspolicyer och inställningar för brandväggar, webbläsare och registernycklar. 

Säkra företagets e-post på dina mobila enheter

Lägga företagets e-post på mobila enheter i säkra zoner för att förhindra att känslig information missbrukas. 

Förhindra informationsstölder

Selektiv radering av konfidentiella data från mobila enheter när de tappas bort eller blir stulna.

Ladda ned ditt exemplar

Endpoint Security Solution Guide 2018