ESM workshop SDP kunder juni 2020 ON-DEMANDLP

Enterprise service management
i ServiceDesk Plus

För att kunna göra ett bra jobb behöver personalen olika tjänster från IT, HR, ekonomi, fastigheter och andra avdelningar. IT-team har strömlinjeformat sin leverans baserat på beprövad ITSM best practices som ITIL och implementerat servicedeskverktyg för att hantera sina processer. Men det är vanligt att andra avdelningar inte har den möjligheten. Det gör att det blir en utmaning att leverera tjänster effektivt.

Under denna online workshop (on-demand) får du lära dig hur du skapar nya instanser för olika delar av din verksamhet med enterprise service management (ESM) funktionaliteten i ServiceDesk Plus.

Se denna workshop för att:

  • Lära dig hur du sätter upp ESM i er verksamheten med unika instanser för respektive funktion eller affärsområde
  • Få tips på vad du bör tänka på när du skapar dina ESM instanser
  • Se hur du anpassar sidan där personalen får tillgång till olika serviceavdelningar från en central självbetjäningsportal
  • Lära dig du lägger upp kunskapsartiklar på självbetjäningsportalen
  • Ställa frågor om ESM

MÅLGRUPP

Denna online workshop vänder sig framförallt till dig som använder ServiceDesk Plus.

Talare


Erik Tjärnkvist
Inuit AB
Mathias Karlsson
Inuit AB

Se on-demand