IT-säkerhet UEM - MDM Verksamhetsnytta

Viktiga säkerhetsfunktioner i unified endpoint management

Som en del av digitaliseringen så ökar användningen av olika typer av enheter (endpoints) på arbetsplatserna. En unified endpoint management (UEM) lösning kan genomdriva hanteringspolicies och konfigurationer samt säkra enheterna. I en tidigare artikel granskade vi funktionerna i en UEM-lösning. I den här bloggen tittar vi på säkerhetsfunktionerna i UEM.

Läs även:

Del 1 – Värdet UEM levererar i digital uppgradering av företagens IT-administration

Del 2 – 9 väsentliga UEM-funktioner som stärker din IT-administration

UEM-Series-Blog-3-1160x483

UEM-lösningar har många säkerhetsfunktioner inklusive funktioner relaterade till klienthantering, hantering av säkerhetskonfiguration och webbläsarsäkerhet. 

Varför är klientsäkerhet kritisk i organisationer med flera typer av enheter?

 • De flesta affärsapplikationer har flyttats till molnet. Anställda som använder bärbara datorer, mobila enheter och andra enheter måste komma åt data var som helst, inklusive på kontoret, när man jobbar hemifrån eller reser. Att ge anställda möjlighet att arbeta överallt kräver ett starkt säkerhetssystem.
 • IT-nätverken är blandade och kan innehålla en blandning av Windows- och macOS-datorer, liksom andra plattformar för mobil användning. Många företagsnätverk tillåter också anställdas personliga enheter enligt BYOD-policy. Dessutom måste organisationer hantera OS och tredjepartsapplikationer som anställda använder i sitt arbete. Förhöjd säkerhet är viktigt oberoende av vilken plattform som används.
 • Organisationer måste följa flera krav på regelefterlevnad som kan inkludera implementering av rutiner för patchning, enhetsbegränsningar, rolldefinitioner på användarnivå och kontroller för informationssäkerhet. IT-administratörer behöver vidta åtgärder för att minska risken för fel i IT-säkerhetsaudits.

 

Hur UEM hjälper till att säkra era endpoints

UEM-lösningar erbjuder många säkerhetsfunktioner inklusive funktioner relaterade till klienthantering, hantering av säkerhetskonfiguration och webbläsarsäkerhet. 

Klienthantering

 • Skydd mot malware och ransomware: Genom att säkerställa patch compliance hjälper UEM till att hålla Windows-, macOS- och Linux-applikationer såväl som tredjepartsapplikationer uppdaterade.
 • Förebyggande av potentiella sårbarheter: För att skydda mot cyberhot, felkonfigurationer och sårbarheter erbjuder UEM-lösningar proaktiva funktioner som justering av brandväggsinställningar och mildra zero-day attacker med anpassade skript.
 • USB-enhetssäkerhet: Genom att aktivera och inaktivera USB-portar kan du kontrollera information som anställda får åtkomst till samt förhindra att filer blir korrupta.
 • Svart- och vitlistning av applikationer: Genom svart- och vitlistning av applikationer kan du begränsa vilka applikationer dina användare kan använda.
 • Installation av antivirusdefinitioner: Installera specifika antiviruslösningar i bakgrunden och håll dina antivirusdefinitioner uppdaterade.

 

Hantering av säkerhetskonfigurationer

Med UEM kan du definiera säkerhetskonfigurationer som:

 • Varningar för lösenords löptid: Ge en lösenordsvarning för att uppmana användare att ändra lösenord innan det löper ut.
 • Brandväggskonfigurationer: Reglera öppna portar och oönskad trafik för att förhindra cyberbrottslingar.• Anpassade skriptkonfigurationer: Använd anpassade skript och justera registernyckelinställningar för att motverka zero-day attacker och nya cyberattacker.

Webbläsarsäkerhet

 • Hantering av tillägg till webbläsare: Upptäck och ta bort potentiellt skadliga tillägg och plug-ins från nätverket.
 • Webbfilter: Skydda ditt nätverk från drive-by-attacker genom att begränsa åtkomst till webbplatser eller begränsa nedladdningar för betrodda webbplatser.
 • Säkerhetsinställningar för webbläsare: Anpassa säkerhetskonfigurationer för att förhindra att webbläsare blir ingången för cyberattacker.
 • Compliance: Upptäck och korrigera datorer som inte överensstämmer med fördefinierade säkerhetsstandarder som exempelvis CIS (Center for Internet Security).

Enterprise mobility management

Säkra data i vila, i transit och under användning. Att hantera säkerheten för mobila enheter som mobiler, bärbara datorer och surfplattor skiljer sig från att hantera säkerheten för stationära datorer. När det gäller det mobila eneter kommer mer platsspecifika funktioner in.

För data i vila:

 • Lösenordskrav: Användning av kryptering och starka lösenord är några av sätten att förhindra obehörig åtkomst till data i vila.
 • Auktorisation av appar för dataåtkomst: Förhindra att obehöriga appar får åtkomst till data som används av företagsgodkända appar (och vice versa).
 • Containerisering: Genom att isolera personlig och organisationsspecifik information kan du se till att personuppgifterna som finns på en användares enhet är skyddade (särskilt i fall av BYOD-enheter).
 • Säker innehållsdelning: Innehållshanteringsfunktionen i mobila enheter.

För data i rörelse:

 • Säker överföring av data: Med ett UEM-verktyg kan du konfigurera VPN, VPN per app, global HTTP-proxy etc. för att säkerställa att data överförs säkert.
 • Datarensning på stulna eller borttappade enheter: Om en mobil enhet tappas bort är det viktigt att säkra uppgifterna som finns på enheten, särskilt om det är känslig information för din organisation. Du måste kunna låsa, återställa, rensa eller lokalisera enheten för att förhindra obehörig datatillgång.
 • Geofencing: Se till att organisationsdata rensas när en enhet lämnar en angiven plats.

För data i användning:

 • Skydd för mobildata: Konfigurera säkerhetspolicyer för att begränsa användningen av organisationssdata.
 • Begränsningar för jailbroken-enheter: När en användare jailbreakar en enhet blir säkerhetsbegränsningarna som först skyddade enheten värdelösa. På organisationsnivå kan detta leda till att viktiga eller känsliga företagsdata komprometteras. Med ett UEM-verktyg kan du förhindra att jailbroken eller rooted-enheter får åtkomst till företagsdata.
 • Datasäkerhet: Genom att kryptera företagsdata på mobiler kan du förhindra datastöld.
 • BYOD-säkerhet: Logisk containerisering gör att du kan hantera både företags- och personliga data samtidigt som du garanterar att det inte finns obehörig åtkomst eller delning av företagsdata.
 • Åtkomst av lösenord: Att kräva starkare lösenord hjälper till att förhindra intrång från tredje part som kan äventyra din informationssäkerhet.

En UEM-lösning är en integrerad plattform som hanterar och säkrar alla enheter i en organisations IT-infrastruktur samt skyddar data oavsett plats och ger bättre synlighet och kontroll.

UEM for Dummies ebook

Introduktion till ManageEngines UEM-lösning

ManageEngine Desktop Central är en UEM-lösning som hjälper dig att skapa en enhetlig hantering av alla dina endpoints via funktioner som mobilapplikationshantering och MDM såväl som klienthantering för en mängd olika enheter, inklusive mobila enheter, datorer, surfplattor, och servrar.

 

Andreas Ridderstedt

Technical Specialist på Inuit som arbetar brett med IT-lösningar för stora och små bolag. Har en förkärlek till molnteknologi och är allergisk mot svagt hanterade enheter och oövervakade IT-tjänster.

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!