The security admin's survival guide for the GDPR

Den kompletta IT-handboken för GDPR compliance

Denna GDPR-guide för säkerhetsadministratörer ger dig fem steg du kan ta för att uppfylla säkerhetsrelaterade kraven som ställs i GDPR-förordningen. Du kommer även få information om hur ManageEngines lösningar kan hjälpa din verksamhet med GDPR-efterlevnad över tid.

Detta kommer du ta del av i e-boken:

 • GDPR-krav som du behöver ha koll på
 • Fem steg för GDPR-compliance:
  • ”Data discovery”, isolering och säkerhetskopiering
  • Sätta upp säkerhetskonfigurationer
  • Konfigurera varningar i en säkerhetslösning för att upptäcka incidenter
  • Konfigurera meddelanden för att omedelbart upptäcka intrångsförsök
  • Generera rapporter om vad som har hänt efter en incident
 • Hur ManageEngine kan hjälpa dig att följa GDPR
För information om hur IT kan bidra till GDPR-efterlevnad besök vår kunskapssida om GDPR.

Ladda ned
ditt exemplar