Säker medborgar- och kunddialog med BankID-identifiering

TechTalk där vi diskuterar hur organisationer kan skapa en säker dialog med medborgare och kunder som lever upp till de lagar och säkerhetskrav som finns idag.