SSH-nyckel & SSL-certifikat hantering

Hantera SSH-nycklar och TLS/SSL-certifikat i Password Manager Pro.

Behovet av SSH-nyckel och SSL-certifikathantering

Organisationen är beroende av lösenord, SSH-nycklar och digitala certifikat för att hålla kommunikationen mellan privilegierade konton och andra enheter säkra. Tyvärr förbises SSH-nyckelhantering ofta när det gäller privilegierad identitetshantering (PIM). Att skydda och hantera SSH-nycklar och SSL-certifikat är lika viktigt som att skydda privilegierade lösenord, eftersom angripare kan använda komprometterade nycklar och certifikat för att få tillgång till känslig data, vilket kan leda till identitetsstöld.

 

Hantera nycklar och certifikat i Password Manager Pro

Password Manager Pro integreras med Key Manager Plus, ManageEngines SSH-nyckel och SSL-certifikathanteringslösning, vilket förvandlar Password Manager Pro till en omfattande PIM-lösning. Denna integrerade lösning ger IT-administratörer möjlighet att hantera privilegierade lösenord, SSH-nycklar och SSL-certifikat från en enda konsol.

Funktioner

Key Manager Plus-integrationen skapar en egen sektion för SSH-nycklar och certifikat i Password Manager Pro och erbjuder följande funktioner:

Automatiserad identifiering av SSH-nycklar och certifikat.

Keys dashboard: Få en överblick över dina SSH-nycklar och en sammanfattning av certifikatanvändning, giltighetstider och licensinformation från detta gränssnitt.

Automatiserad identifiering av SSH-nycklar och certifikat: Upptäck alla SSH-nycklar och certifikat som distribueras i ditt nätverk. Konsolidera alla identifierade enheter och säkra dem i Password Manager Pro säkra arkiv.

Livscykelhantering för SSH-nyckelpar.

Livscykelhantering för SSH-nyckelpar: Skapa nya offentliga och privata nyckelpar och associera privata nycklar till användare. Få en helhetssyn på nyckel-till-användarrelationer i hela din organisation. Rotera nycklarna regelbundet för att förhindra missbruk.

Let's Encrypt integration.

Let's Encrypt integration: Få en komplett livscykelhantering (med alternativ för att begära, skaffa, distribuera, spåra och förnya certifikat) för dina offentliga webbplatser genom integration med Let's Encrypt.

Skapa CSR (Certificate Signing Request) och certifikatdistribution.

Skapa CSR (Certificate Signing Request) och certifikatdistribution: Skapa dina egna självsignerade certifikat och distribuera de förvärvade certifikaten till deras respektive domäner.

Certifikathantering för AD-användare och Microsoft certificate store.

Certifikathantering för AD-användare och Microsoft certificate store: Upptäck, spåra och hantera certifikat som mappas till användarkonton i Active Directory eller kommer från Microsoft certificate store.

Schemalägg SSL-sårbarhetsskanningar, nyckelrotationer.

Schemalägg SSL-sårbarhetsskanningar, nyckelrotationer mm: Skapa periodiska scheman för att söka efter SSL-sårbarheter och rotera nyckelpar med jämna mellanrum.

Audit loggning och varningar innan certifikat löper ut.

Audit loggning och varningar innan certifikat löper ut: Få en fullständig registrering av alla användaraktiviteter och schemalagda händelser relaterade till SSH-nycklar och SSL-certifikat. Du får också aviseringar om certifikat som är på väg att upphöra.

Password Manager Pro

Password Manager Pro hjälper dig att ge dem som behöver rätt åtkomst till kritiska resurser och loggar även sessioner för ökad säkerhet och compliance. Med tillägget beskrivet på denna sida kan du dessutom hantera era nycklar och SSL-certifikat i Password Manager Pro.

Mer om Password Manager Pro