BankID kompatibel säker digital kommunikation

Cryptshare integrerar med den allmänt tillgängliga EU-standarden eIDAS där BankID ingår för att erbjuda säker kommunikation av filer och meddelanden mellan exempelvis myndigheter och medborgare.

Vad är EIDAS?

Redan 2016 reglerade EU:s medlemsländer elektroniska ID-funktioner för sina medborgare på den digitala marknaden. Detta gav en standardiserad grund för att hjälpa företag och institutioner såväl som användare att lägga till säkerhet och spårbarhet i alla digitala processer.

Den så kallade eIDAS-förordningen (eIDAS är en förkortning för electronic IDentification, Authentication and trust Services) medförde en mängd nationella leverantörer av kompatibla eID som alla uppfyller samma säkra standard. Idag kan dessa eID användas för autentisering vid kommunikation med myndigheter, banker, institutioner inom hälso- och sjukvården och så vidare.

 

Säker digital kommunikation med BankID

I Sverige är användningen av BankID mycket hög då mer än 95% av medborgarna använde appen 2020. Cryptshare har valt att börja med integrationen av det svenska BankID på grund av dess höga användaracceptans och den starka efterfrågan på marknaden. Andra integrationer kommer inom kort, med målet att täcka alla lösningar som Cryptshares partner Signicat erbjuder.

 

Video introduktion till Cryptshare med BankID

En lösning för säker digital kommunikation med identitetsverifiering för avsändare och mottagare

Med Signicat-plattformen är det möjligt att använda Cryptshares tjänster med så kallade eIDAS-kompatibla säkra autentiseringar. I Sverige är BankID den vanligaste formen av digitalt identitetsbevis. År 2020 använde mer än 95% av alla svenskar i åldern 21 till 70 i genomsnitt denna metod (källa: Statista) så dess tillämpning kan ses som landsomfattande. Cryptshare och Signicat arbetar nu med att integrera plattformsoberoende säker e-post och användarnas digitala identitet via BankID. Den nya lösningen kommer regelbundet att kompletteras med ytterligare tjänster för digital identifiering.

Pandemin har lett till en betydande ökning av behovet av säker digital kommunikation. Minskade personliga kontakter ledde till en intensifierad användning av digitala alternativ. Denna utveckling kommer att öka i framtiden på grund av effektivitetsvinster för alla inblandade parter. Tydliga bevis på identitet kommer att bli en alltmer integrerad del av säker digital kommunikation.

E-post har under många år varit väl etablerat i både arbets- och privatliv, 90% av alla svenska medborgare använde e-post 2020 (källa: Statista). Som ett bekant medium ger det ett enormt mervärde om det finns som grund för säker och framför allt tydligt spårbar kommunikation. Detta inkluderar men är inte begränsat till kommunikation mellan medborgare och myndigheter, med läkare eller sjukhus och korrespondens med banker eller försäkringsbolag.

Fram tills nu har sådan kommunikation mestadels hanterats via isolerade lösningar som säkra formulär i enskilda portaler eller en 'privat' e-postlåda hos banker. Den resulterande mångfalden av olika metoder, lösenord och plattformar utgör dock ett hinder för de flesta slutanvändare. Detta hindrar avsevärt utbredd användning, då befintliga lösningar lider av bristande acceptans i deras praktiska tillämpning.

Signicat och Cryptshare utvecklar nu plattformsoberoende säker e-post där användarnas digitala identitet säkerställer korrekt identifiering där BankID är först ut.

"The cooperation between Cryptshare and Signicat means the end of isolated solutions."

Kurt Rindle, Solution Sales Director DACH

Signicat GmbH

Kontakta oss för en online demo

Fyll i formuläret eller ring oss på 08-753 05 10 så kan du få svar på alla dina frågor och få se hur Cryptshare fungerar.