Analytics Plus 5.0

Stärk din IT-strategi och dina beslut med AI-baserad analys av data.

Testa Analytics Plus

Befintlig kund? Uppgradera till Analytics Plus 5.0

Utforska dina data djupare med Zia, Analytics Plus AI -assistent

  • Få förklarande tolkningar av rapporter med Zia Insights.
  • Lägg till uppföljningsfrågor till din ursprungliga fråga och gräv djupare i data.
  • Få exakta prognoser för framtiden genom att ställa en fråga.

Obs: Zia finns också i dashboards.

Utforska dina data djupare med Zia, Analytics Plus AI -assistent.

Simulera med what-if-analys

Kör simuleringar av möjliga resultat genom att ta med beroenden och påverkande krafter för att uppnå affärsmål med säkerhet.

Simulera med what-if-analys.

Förstärkta integrationer med ManageEngine appar

  • Analytics Plus har förstärkt integrationen med Desktop Central genom att utöka stödet för Desktop Centrals inventeringsmodul.
  • Analytics Plus stödjer nu ServiceDesk Plus undersökningsmodul. Detta gör det möjligt att analysera användarundersökningar objektivt och använda feedback för att öka tillväxten.
Förstärkta integrationer med ManageEngine appar.

Få en enhetlig bild av ServiceDesk Plus och Desktop Central

Sammanför data från helpdesk- och endpoint management lösningar för att få en helhetsbild av IT. Korrelera händelser i din helpdesk med förändringar på dina endpoints, till exempel effekterna av nya patchar som tillämpas på incidentvolymer och datorernas inverkan på incidentvolym etc.

Få en enhetlig bild av ServiceDesk Plus och Desktop Central.

Ge liv åt din data med nya visualiseringar

Analysera IT-data med nya visualiseringar inklusive histogram, stapeldiagram mm.

Ge liv åt din data med nya visualiseringar.

Visa bättre visuella berättelser med din IT-data

  • Lägg till flera flikar till dina dashboards för att komma åt alla relaterade dashboards i en vy.
  • Byt till visningsläge för att rensa diagramvy för renare och enklare läsning.
  • Använd flera effekter på diagram för att upptäcka avvikelser snabbare.
<strong>Visa bättre visuella berättelser med din IT-data.

Importera din data från lokala databaser

Förutom befintliga databaser kan du nu importera data från följande lokala databaser: SQLite, Progress OpenEdge, Hive, Firebird, YugabyteDB, Microsoft Access och SAP HANA.

Importera din data från lokala databaser.

Importera rapporter som mallar

Kopiera rapporter som mallar från en arbetsyta till en annan och modellera enkelt diagram utan att behöva återskapa dem från grunden.

Importera rapporter som mallar.

Se nyheterna i Analytics Plus 5.0

Analytics Plus

Analytics Plus erbjuder business intelligence för IT som synliggör din data med visualiseringar och interaktiva dashboards. Ladda ner Analytics Plus nu för att få djupare insikt i din IT-data.

Testa Analytics Plus