Orkestrera automatiserad onboarding och offboarding i Active Directory

Orkestrering i ADManager Plus

ADManager Plus som är en lösning för hantering och rapportering av Active Directory (AD), är också ett orkestreringsverktyg som är utformat för att lösa de utmaningar som IT-administratörer står inför. Orkestreringsfunktionen i ADManager Plus gör det möjligt för administratörer att automatisera en serie uppgifter med definierade tidsintervall från en enda plattform. Även om orkestrering liknar automatiseringsfunktionen skiljer sig orkestrering från den genom att den kan sätta i gång en sekvens av jobb, inte bara i AD utan även i andra externa program när användar- eller grupphanteringsuppgift utförs i ADManager Plus.

Vad är orkestrering?

Orkestrering förväxlas ofta med automatisering och avser den samordnade hanteringen av processer, program och system i en IT-miljö. Även om orkestrering innefattar en hel del automatisering är den främst inriktad på att effektivisera processer för att optimera arbetsflödet, till skillnad från automatisering vars enda syfte är att få saker och ting gjorda utan mänsklig inblandning.

I och med att teknik blir en naturlig del av arbetsdagen hos organisationer är IT-administratörer och deras organisationer på jakt efter ett verktyg som kan effektivera affärsprocesser och arbetsflöden. Ett idealiskt orkestreringsverktyg som ADManager Plus erbjuder molnorkestrering, identitetsorkestrering och IT-orkestrering i en gemensam plattform.

Hur fungerar orkestrering i ADManager Plus?

Orkestreringsprofiler och webhook- och orkestreringssmallar hjälper till att bygga upp ett arbetsflöde för orkestreringen.

 • Webhook-mallar hjälper administratörer att utföra uppgifter i externa program med hjälp av REST API:er.
 • Orkestreringsmallar definierar flödet av åtgärder och kan byggas genom visuella drag-and-drop åtgärder.

orkestrering i ADManager Plus.

 • Orkestreringsprofiler definierar under vilka villkor åtgärderna i en orkestreringsmall ska utföras.

active-directory-orchestration

 

Användningsfall som illustrerar orkestrering


Användningsområde 1: Automatisera offboarding av anställda

Att offboarda anställda är lika viktigt som att onboarda anställda och IT-administratörer spelar en viktig roll för att göra processen smidig för de anställda och HR-personal. Det är också IT-administratörens ansvar att se till att processen är i linje med organisationens säkerhetspolicy, som att omgående radera användarkonton och återkalla åtkomst till företagsapplikationer när den anställde avslutar sin anställning. Att göra allt detta manuellt innebär att växla fram och tillbaka mellan applikationer, upprätthålla flera checklistor och är en lång och krävande process.

Med orkestreringsfunktionen kan IT-administratörer automatisera alla punkter på en checklista för offboarding och sedan luta sig tillbaka och slappna av. Detta kommer att innebära följande:

 1. Skapa Webhook-mallar för att ta bort användarkonton i företagsapplikationer och för att återta tillgångar med ServiceDesk Plus Cloud.
 2. Konstruera en orkestreringsmall med följande arbetsflöde:
  • Stäng av en användares Exchange-postlåda.
  • Ta bort en användares Microsoft 365-konto.
  • Ta bort användarkonton och återskapa IT-tillgångar med hjälp av Webhook-mallar.
  • Skicka ett avskedsmejl.
 3. Skapa en orkestreringsprofil för att utföra de åtgärder som definieras i orkestreringssmallen när en AD-användare tas bort med hjälp av ADManager Plus.
Webhook-mallar för att konfigurera API-klienter i ADManager Plus.
Webhook-mallar för att konfigurera API-klienter.
Okestrering-mallar för att definiera arbetsflöden i ADManager Plus.
Okestrering-mallar för att definiera arbetsflöden.
Orkestreringsmall för att definiera arbetsflödet för orkestrering i ADManager Plus.
Orkestreringsmall för att definiera arbetsflödet för orkestrering.

Användningsområde 2: Verkställ återställning av lösenord i flera applikationer

Skicka återställnings-meddelanden av lösenord och återställ automatiskt lösenord på Microsoft 365- och Google Workspace-plattformar med definierade tidsintervall när en användares AD-lösenord återställs.

active-directory-orchestration-s3

Grundläggande aspekter av orkestrering i ADManager Plus

 • Anpassade meddelanden
  Skicka automatiska välkomst- och avskedsmejl till användare, meddela deras chefer med mera med hjälp av notifieringsmallar.
 • Stöd för Webhooks
  Använd Webhook-mallar för att skapa, uppdatera och radera användare, grupper och deras attribut i externa applikationer.
 • Bygg mallar med drag-and-drop
  Skapa mallar från grunden enkelt med drag-and-drop funktioner.


Fördelar med ett orkestreringsverktyg som ADManager Plus


Med orkestreringsfunktionen i ADManager Plus kan du:

 • Onboarda och offboarda användare smidigt.
 • Orkestrera aktiviteter i externa applikationer från en plattform.
 • Minska manuella inmatningsfel och insiderhot.
 • Minska IT-kostnaderna och optimera verksamhetens produktivitet.

Fler funktioner

Active Directory användarrapporter

Uttömmande rapportering om Active Directory-användare och användarattribut. Generera rapporter om användaraktivitet i din Active Directory. Utför användarhanterings-åtgärder direkt från rapportgränssnittet!

Active Directory efterlevnadsrapporter

Active Directory-rapporter för att hjälpa dig att följa lagar som GDPR, SOX, HIPAA, GLBA, PCI...och mycket mer! 

Active Directory Management

Gör dina dagliga Active Directory-hanteringsuppgifter enkla och lätta med ADManager Plus AD Management-funktioner. Skapa, ändra och ta bort användare med några få klick.

Terminal Services management

Konfigurera Active Directory Terminal Services-attribut från ett mycket enklare gränssnitt än AD inbyggda verktyg. Utöva fullständig kontroll över tekniker som kommer åt andra domänanvändares datorer.

Rensning av AD

Bli av med de inaktiva, föråldrade och oönskade objekten i din Active Directory för att göra den säkrare och effektivare med hjälp av ADManager Plus AD-rensningsfunktioner.

Automatisering

En fullständig automatisering av AD-kritiska uppgifter som användarprovisionering, städning av inaktiva användare etc. Låter dig också sekvensera och utföra uppföljningsuppgifter tillsammans med workflow för att erbjuda en briljant kontrollerad automatisering.

Vad är ADManager Plus?

ADManager Plus är en lättanvänd lösning för hantering, rapportering och delegering i Active Directory, Exchange och Microsoft 365. Genom att automatisera repetitiva, tråkiga och komplexa uppgifter i din dagliga hantering kan du spara tid och effektivisera ditt arbetssätt. 

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner ADManager Plus