ManageEngine adderar säkerhets- och riskhantering i sin SIEM-lösning

ManageEngine adderar säkerhets- och riskhantering i sin SIEM-lösning

Organisationer kan nu mildra interna attacker och förebygga intrång proaktivt. 

  • Underlättar säkerhetshärdning av Active Directory (AD) och överensstämmelse med Microsofts security baselines
  • Erbjuder detaljerad insyn i säkerheten och riskläget för kritiska nätverkstillgångar och användare

Inuits tillverkare ManageEngine lanserar en dashboard för säkerhets- och riskhantering till Log360, dess security information and event management (SIEM) lösning med integrerad DLP- och CASB-funktioner. Organisationer kan utnyttja denna nya funktion för att implementera proaktiva säkerhetsstrategier och förhindra cyberattacker innan de inträffar.

Att etablera en proaktiv säkerhetsstrategi bygger till stor del på att kontinuerligt bedöma riskerna med nätverksplattformar. Riskbedömning och hantering, om det görs på rätt sätt, stärker företagssäkerheten och förhindrar därmed hackare från att göra intrång i nätverket. Efterlevnadsregler kräver att organisationer i alla branscher och storlekar följer säkerhetspraxis för att förstärka sin nätverksinfrastruktur. AD är ofta ett primärt mål för motståndare. Att kontinuerligt utvärdera AD-risker och förbättra dess säkerhet är avgörande för att förhindra cyberattacker från att inträffa.

Förebygg intrång med Log360:s säkerhet och riskhantering

Stulna eller komprometterade referenser är en vanlig attackvektor. När ett konto inom en organisation har äventyrats kan angripare få tag på andra användarkonton, förflytta sig i nätverket och komma åt känslig data. Det är här AD-säkerhetshärdning kan hjälpa en organisation att avvärja säkerhetshot relaterade till känslig data.

"ManageEngine har utökat sin enhetliga SIEM-lösning med säkerhets- och riskhantering som gör det möjligt för företag att få insyn i den nuvarande riskpositionen för sina nätverksresurser. Detta hjälper till att identifiera kritiska kryphål och sårbarheter som om de utnyttjas kan orsaka betydande skada. Dessutom hjälper funktionen till att stävja kontokompromisser och felkonfigurationer, två av de mest använda teknikerna för att starta en attack," säger Erik Tjärnkvist, Produktchef på Inuit.

Höjdpunkter i ManageEngine Log360:s säkerhets- och riskhantering:

  • Synlighet i AD-infrastrukturens överensstämmelse med Microsofts security baselines
  • Exakt detektering av svaga och riskfyllda AD-infrastrukturkonfigurationer och omfattande säkerhets- och riskberäkningar
  • Kontinuerliga bedömningar tillsammans med AD säkerhetsrekommendationer för att åtgärda kryphål och minska risken för att bli attackerad
  • En kontinuerlig riskbedömning och kontrollpanel som hjälper dig att enkelt uppfylla stränga efterlevnadskrav

Log360 har också omfattande maskininlärningsbaserad användar- och entitetsbeteendeanalys som aktivt övervakar användarbeteende och identitetskompromisser. Genom att kombinera alla dessa funktioner erbjuder Log360 ett omfattande skydd mot kontokompromettering och identitetsstöld och underlättar snabba åtgärder mot potentiella intrång.

Om Log360

Log360 är en enhetlig SIEM-lösning med integrerade DLP- och CASB-funktioner som upptäcker, prioriterar, undersöker och reagerar på säkerhetshot. Den kombinerar hotintelligens, maskininlärningsbaserad anomalidetektering och regelbaserad attackdetektering för att upptäcka sofistikerade attacker, samt erbjuder en konsol för incidenthantering för att effektivt åtgärda upptäckta hot. Log360 ger holistisk synlighet över säkerhetsläget över lokala, moln- och hybridnätverk med sina intuitiva och avancerade säkerhetsanalys- och övervakningsmöjligheter. För mer information om Log360, besök inuit.se/produkter/logghantering

Prenumerera på nyheter