Proaktivt säkerhet

Log360:s säkerhets- och riskhantering

Bedöm, hantera och minska säkerhetsrisker för att bli mer proaktiv i ert säkerhetsarbete och underlätta regelefterlevnad.
Risk assessment and management

Riskbedömning och riskhantering

En integrerad del av proaktiv säkerhets- och efterlevnadshantering

Att upptäcka riskabla beteenden och konfigurationer i kritiska infrastrukturkomponenter är avgörande för att stoppa nätverksintrång och förebygga cyberattacker. Kontokompromisser och missbruk av felkonfiguration är vanliga tekniker som används för att bryta sig in i nätverk. När du bedömer, övervakar och minskar riskerna i din Active Directory-infrastruktur ger det dig ett försprång gentemot angripare vilket hjälper till att förhindra attacker från att inträffa.

ManageEngine Log360:s säkerhetsriskhantering hjälper dig med riskbedömning och hantering av Active Directory. Lösningen levereras med förbyggda bästa praxis för säkerhet (rekommendationer från Microsoft) och kontrollerar om din Active Directory uppfyller dessa praxis, ger insikter om effekterna av riskerna och ger rekommendationer om hur man kan minska risken. Lösningen ger också den övergripande riskpoängen för din Active Directory-plattform. Denna funktion hjälper också till med regelefterlevnad eftersom de flesta regulatoriska uppdrag kräver att organisationer har ett korrekt riskbedömnings- och hanteringssystem för att förhindra dataintrång.

Härda din AD-säkerhet med kritiska säkerhetsriktlinjer

Håll ett öga på din säkerhetshållning på en granulär nivå med Log360:s säkerhet- och riskhantering. Du kommer att få AD-säkerhetspoäng, ett procentuellt värde som visar var du står när det kommer till din övergripande säkerhetsnivå. Reglerna som bidrar till AD-säkerhetspoäng är kategoriserade i: låg eller ingen risk, medelrisk och hög risk, vilket ger dig en heltäckande bild av de olika områden som kräver din uppmärksamhet. Log360 identifierar inte bara kryphål i säkerheten, den ger också rekommendationer om hur man åtgärdar dem. Med omfattande kunskap om de områden som kräver din uppmärksamhet kan du vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att åtgärda potentiella sårbarheter och förbättra din organisations säkerhetsnivå.

security-and-risk-posture-management-s1
security-and-risk-posture-management-s3

Anpassad regelkonfiguration

Dashboarden för säkerhets- och riskhantering kommer med förkonfigurerade regler för AD-säkerhet baserade på AD-säkerhetsriktlinjer från Microsoft, ManageEngine Log360 och CIS Security Standards. Du kan anpassa dessa regler enligt din organisations krav som i slutändan kommer att bli baslinjen för din AD-säkerhetspoängbedömning. Dessutom kan du konfigurera e-postmeddelanden så att de skickas enligt ett anpassat schema för att hålla dig informerad om din säkerhethållning.

5 ytterligare skäl att välja Log360

för säkerhets- och riskhantering

Active Directory övervakning i realtid

Håll koll på säkerhetsrelaterade problem i din AD-miljö med Log360:s automatiserade och proaktiva övervakningsmöjligheter. Håll reda på alla säkerhetsrelaterade aktiviteter som förekommer i AD genom att övervaka ändringar av medlemskap i säkerhetsgrupper, obehöriga inloggningsförsök, kontolåsningar, OU-behörighetsändringar och mycket mer med hjälp av uttömmande, fördefinierade revisionsrapporter

Kraftfull loggkorrelationsmotor

Med Log360:s händelsekorrelationsmotor kan du i realtid upptäcka attackmönster genom att korrelera AD-loggdata som samlats in från domänkontrollanter och DNS-servrar. Log360 kommer också med över 30 fördefinierade korrelationsregler som hjälper dig att upptäcka vanliga cyberattacker som Brute-force-attacker, SQL-injektionsattacker och möjliga ransomware-aktiviteter. Du kan anpassa dessa regler eller skapa nya med den inbyggda korrelationsregelbyggaren för att få insikter i olika typer av attacker.

Maskininlärningsbaserad UEBA

Med hjälp av maskininlärning kan Log360s UEBA-modul upptäcka avvikande aktiviteter i din organisations nätverk genom att skapa en baslinje för normalt beteende och analysera loggar från olika källor för avvikelser. Log360 upptäcker hot som insiderattacker, dataexfiltrering och komprometterade konton genom att tilldela riskpoäng till varje användare och enhet baserat på dess avvikelse från baslinjen

Cyberhotjakt

Log360 tillhandahåller förkonfigurerade hotvarningar som förhindrar hotaktörer från att utnyttja sårbarheter i ditt nätverk. Med dessa varningar kan organisationer stoppa kommunikation från en skadlig källa och automatiskt ställa in en arbetsflödestrigger för att blockera IP-adresser och blockera dem permanent. Log360 ger förbättrad insyn i ditt nätverk med sitt förbättrade händelsesvarssystem i realtid som tillhandahåller kontextuell information, såsom ryktesresultatet för en IP och dess geolokalisering.

Riskhantering

Log360 tilldelar riskpoäng till olika kategorier av säkerhetshot, inklusive insiderhot, dataexfiltrering, komprometterade konton, inloggningsavvikelser och övergripande avvikelser baserat på hotets svårighetsgrad. När det finns en avvikelse från den förväntade aktivitetsbaslinjen ökar den associerade riskpoängen. Du kan ta itu med de mest kritiska säkerhetsproblemen först och utnyttja kontextuell riskvärdering för att mäta risker dynamiskt. Genom att anpassa riskpoäng för olika kategorier förbättrar Log360 din säkerhetshållning och minimerar risken för ett dataintrång.

Om Log360

Log360 är en enhetlig SIEM-lösning med integrerade DLP- och CASB-funktioner som upptäcker, prioriterar, undersöker och reagerar på säkerhetshot. Den kombinerar hotintelligens, maskininlärningsbaserad anomalidetektering och regelbaserade attackdetekteringstekniker för att upptäcka sofistikerade attacker, samt erbjuder en incidenthanteringskonsol för att effektivt åtgärda upptäckta hot. Log360 ger holistisk synlighet över säkerhetsläget i lokala, moln- och hybridnätverk med sina intuitiva och avancerade säkerhetsanalys- och övervakningsmöjligheter.

Har du en fråga?

Har du en fråga kan du starta chatten eller använda vår kontaktsida så hjälper vi dig.

Ladda ner Log360