Inuit och Cryptshare lanserar säker digital kommunikation med BankID-identifiering

Inuit och Cryptshare lanserar säker digital kommunikation med BankID-identifiering

Bidrar till Europas digitala framtid med eIDAS-kompatibel kommunikation av filer och meddelanden

Problemet med "säker" e-post bemöts på olika sätt av olika leverantörer, vilket resulterar i en mängd egna system, var och en med sin egen tolkning av nyckel- eller lösenordsutbyte. Detta möts dock med mer och mer motstånd från slutanvändare som måste anpassa sig till varje system. Inuits leverantör Cryptshare har därför beslutat att integrera med den allmänt tillgängliga EU-standarden eIDAS. Detta ger alla användare fördelen att kunna använda sitt nationella eID för autentisering vid säker kommunikation via plattformsoberoende e-post. Baserat på samarbetet med eID-leverantören Signicat, släpper Cryptshare sin första integration med BankID  för den svenska marknaden i september.

Zero Trust säkerhet för konfidentiell kommunikation

Kryptering gör redan e-post till ett säkert kommunikationsmedel för all slags digital information. Nu kommer denna leverantörsoberoende och globalt etablerade teknik också att ges en rättssäker grund för Zero Trust-modellen. I framtiden kommer meddelanden och filer endast att vara tillgängliga för dem som de var avsedda för baserat på den europeiska eIDAS-förordningen. På Cryptshare, som har en plattformsoberoende lösning för säkert utbyte av meddelanden och filer av alla typer och storlekar, anser att digital kommunikation är oerhört värdefullt. En väsentlig del av detta är den ”hårda” identifieringen och autentiseringen av de inblandade partnerna.

Integration med BankID

I Sverige är användningen av BankID mycket hög då mer än 95% av medborgarna använde appen 2020. Cryptshare har valt att börja med integrationen av det svenska BankID på grund av dess höga användaracceptans och den starka efterfrågan på marknaden. Andra integrationer kommer inom kort, med målet att täcka alla lösningar som Cryptshares partner Signicat erbjuder.

- Integrationen med BankID ger oss möjligheten att erbjuda våra kunder en lösning för att kunna kommunicera säkert och tryggt mellan exempelvis myndighet och medborgare. Eftersom BankID är en app alla är vana att använda blir kommunikationen både smidig och säker, säger Thorir Eggertsson, VD på Inuit.

Elektronisk identifiering ökar i EU

Redan 2016 reglerade EU:s medlemsländer elektroniska ID-funktioner för sina medborgare på den digitala marknaden. Detta gav en standardiserad grund för att hjälpa företag och institutioner såväl som användare att lägga till säkerhet och spårbarhet i alla digitala processer. Denna eIDAS -förordning medförde en mängd nationella leverantörer av kompatibla eID som alla uppfyller samma säkra standard. Idag kan dessa eID användas för autentisering vid kommunikation med myndigheter, banker, institutioner inom hälsosektorn och många andra.

Mot bakgrund av EU-kommissionens senaste plan för ett elektroniskt EU-ID har detta projekt blivit ännu mer betydelsefullt. EU-ID skulle tillåta medborgare samma funktionalitet i alla europeiska länder som de för närvarande har med sitt nationella eID. Detta representerar den logiska utvidgningen av europeiska rättigheter, inklusive fri rörlighet för EU-medborgare, och tillämpningen av dessa rättigheter på det digitala området.

- På vår väg att bli Europas ledare inom säker digital kommunikation är genomförandet av detta projekt utan tvekan ett måste. Vi lever och stödjer den europeiska idén och dess förverkligande efter bästa förmåga, sager Dominik Lehr, VD på Cryptshare.

För mer information besök: https://www.inuit.se/produkter/cryptshare/bankid
Mer om Cryptshare: https://www.inuit.se/produkter/cryptshare/

Om Cryptshare

Cryptshare AG utvecklar och levererar programvarulösningar som hjälper organisationer att stödja, optimera och säkra sina e-postprocesser, viktiga dataöverföringar och hantering av stora filer. Idag litar mer än fyra miljoner användare i 2000+ organisationer i 80 länder på Cryptshares ledande säkerhetsteknik för säkert utbyte av information. Cryptshare grundades 2000 och har sedan dess erhållit flera utmärkelser, bland annat priset för årets krypteringslösning 2020. Samma år fick Cryptshares programutvecklingsprocess ISO 27001-certifiering. Företaget har sitt huvudkontor i Freiburg, Tyskland, och har försäljningskontor i Storbritannien och Nederländerna. Cryptshare, Inc. fungerar som ett dotterbolag till Cryptshare AG från sitt amerikanska kontor i Boston. 

Prenumerera på nyheter