Cloud
Cloud
Denna produkt finns som molntjänst (SaaS-tjänst) i EU.

Helhetstäckande cybersäkerhetsplattform

WithSecure Elements låter dig managera alla dina säkerhetsbehov från en enda konsol samt ger dig den tydlighet, flexibilitet du behöver för att anpassa dig till förändrade hot.

Förvandla komplexitet till klarhet

WithSecure Elements är en molnbaserad plattform som levererar allt från sårbarhetshantering och samarbetsskydd till klientskydd, samt detection & response, de enda fyra elementen du behöver för att täcka hela värdekedjan för säkerhet – allt är klart synligt och enkelt att managera från en enda säkerhetskonsol.

Förvandla komplexitet till klarhet

Se det viktigaste samlat i en dashboard

Elements lägger allt du behöver i en enda dahsboard, inklusive tillgångsprioritering, sårbarhetsidentifiering, patchhantering, incidentdetektering och mer. Så att  ni alltid har en fullständig bild av era kritiska sårbarheter och full översyn över er situation.

Se det viktigaste samlat i en dashboard

Data delas mellan olika lösningar

Lösningarna i Elements delar data automatiskt, vilket innebär att när ett intrång eller ett problem upptäcks i ett område kan åtgärder automatiskt inledas i andra lösningar som du använder. Det innebär färre misstag, färre missade möjligheter och ökad säkerhet.

Data delas mellan olika lösningar

Varför Elements?

Lägre risk för cyberintrång

En helhetssyn på cybersäkerhet innebär att du är helt skyddad, med en minskad risk för cyberintrång.

Mindre kaos & ökad produktivitet

Enhetlig cybersäkerhet innebär enklare licensiering, mindre administration och högre produktivitet och samtidigt ökar företagets cybersäkerhet.

Lägre kostnader med molnbaserad managering

Molnbaserad managering innebär inga ytterligare serverinvesteringar. Uppdateringar hanteras automatiskt, vilket ger dig den högsta skyddsnivån.

Signa upp och testa i 30 dagar

Signa upp för att testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Upptäck riktade attacker med AI

Broad Context Detection är en funktion som tillämpar beteende-, ryktes- och stordata-analyser i realtid med maskininlärning för att automatiskt placera detektioner i ett större sammanhang. Se mer i videon.

Elements lösningar

Endpoint Protectionet

De allra flesta intrång börjar med klienterna, så det är viktigt att hålla dem skyddade. Med funktioner som avancerad anti-malware och patchhantering skyddar WithSecure Elements Endpoint Protection dina klienter, var de än är. 
Läs mer

Endpoint Detection and Respons (EDR)

För att upptäcka och reagera på alltmer sofistikerade och målinriktade attacker måste du se vad som händer i din IT-miljö. WithSecure Elements Endpoint Detection and Response (EDR) ger dig den synlighet du behöver, varnar dig när något är fel och vägleder din respons.
Läs mer

Vulnerability Management

WithSecure Elements Vulnerability Management skannar ditt nätverk och deep web för att upptäcka sårbarheter och varna dig för dem omedelbart. Molnbaserad och högautomatiserad – det frigör tid till att fokusera på centrala affärsuppgifter.

Skydd för Microsoft 365

WithSecure Elements Collaboration Protection kompletterar de inbyggda e-postsäkerhets- och SharePoint funktionerna i Microsoft 365 genom att ge avancerat skydd mot cyberattacker.
Läs mer

Vill du läsa mer om Elements?

Läs mer i broschyren

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.