Data discovery ett viktigt stöd i att uppfylla kraven i GDPR

I denna e-bok visar vi hur data discovery funktionen i  DataSecurity Plus kan hjälpa dig att skydda dina kunders integritet samtidigt som du uppfyller kraven i dataskyddsförordningen GDPR.

I e-boken kommer du lära dig:

  • Vilken inverkan GDPR har på hur personuppgifter lagras
  • En 5-stegs handlingsplan för att uppfylla GDPR-efterlevnad
  • Rollen data discovery har i att uppfylla reglerna i GDPR-förordningen
  • Uppfylla GDPR-krav med hjälp av DataSecurity Plus data discovery funktion.

Titel: Data discovery: Your first step towards GDPR compliance.

För information om hur IT kan bidra till GDPR-efterlevnad besök vår kunskapssida om GDPR.

Ladda ned
ditt exemplar