Cryptshare BankID BullWall webinar LP (28)

Cryptshare demo: 
Säker e-post i praktiken

I detta inspelade webinar få se hur Cryptshare, en lösning för säker e-post och filöverföring, kan användas i olika scenarier av olika typer av organisationer.

Cryptshare gör det möjligt att kommunicera digitalt med kunder, medborgare och partners genom säker e-post och filöverföring som uppfyller rådande lagkrav.

Se webinaret för att:

  • Se hur Cryptshare kan användas i olika scenarier
  • Få insikt i hur de olika identifieringsmetoderna fungerar inkl. BankID-identifiering
  • Förstå hur säker e-post kan tillämpas i er verksamhet
  • Lära dig mer om säkerheten i lösningen

Lösning som vi demar i detta webinar är Cryptshare.

Medverkande


Tobias Wedin
Inuit
Åke Wieslander
Inuit

Se On-Demand