Kundberättelser ITSM - Helpdesk Verksamhetsnytta

Få bättre kontroll med Change i ServiceDesk Plus

Bernt Granbacke menar att det tar tid att implementera en väl fungerande Changeprocess eftersom det är en omställning för organisationen. Han tycker att man ska utnyttja Change-funktionaliteten så mycket...