Active Directory - IAM Microsoft 365 Verksamhetsnytta

Så får du stenkoll på din Microsoftmiljö – var den än driftas

Många organisationer lever idag i en hybrid värld där vissa applikationer driftas lokalt och andra i molnet. Det finns många fördelar med detta, men också nackdelar som att det blir svårt att överblicka ...