Nätverk och server (ITOM)

Automatiserad server- och nätverksövervakning förenklar IT operations management

Ta det lugnt – ligg steget före.

Många IT-avdelningar brottas fortfarande med hygienfaktorer avseende IT operations management. Arbetet präglas ofta av brandsläckningar när problem väl uppstår. Många gånger är framförhållningen dålig och det uppstår flaskhalsar i hanteringen. Genom att arbeta mer proaktivt och ta kontroll över resurserna kan IT arbeta mer effektivt och metodiskt med bättre resultat.

Ett nätverk ligger nere, en säkerhetslucka uppdagas, en server kraschar, plötsligt uppstår behov av extra lagringsutrymme och så vidare. Denna typ av reaktivt arbetssätt leder ofta till ineffektivitet, oplanerade kostnadsposter och en allmänt stressig vardag på IT-avdelningen.

Övervaka och få kontroll

Antalet enheter i form av servrar, routrar, nätverk, brandväggar, skrivare, tjänster och applikationer ökar och sambanden dem emellan blir alltmer komplexa. Om IT-avdelningen saknar överblick kommer brandsläckningarna att fortsätta och situationen blir ohållbar i längden. Med rätt verktyg kan du övervaka och ta tillbaka kontrollen över företagets IT-infrastruktur och IT operations.

Jonas Åström, delägare och konsult på Layer 8 IT-Services AB med ett långt förflutet inom IT-branschen, brinner för smartare datacenternätverk och nätverkssäkerhet. Jonas har hjälpt flera företag att implementera ManageEngine OpManager, en plattform för server- och nätverksövervakning.

– Jag ser som min största uppgift att få IT-avdelningar att arbeta mer proaktivt. En grundförutsättning är att få överblick och kontroll på resurserna och infrastrukturen. Då är chansen större att det finns tid över för analys, som kan ge ett mer effektivt och metodiskt arbetssätt med automatiserade workflows, larm, notifieringar och mallar, säger Jonas.

Data och historik är företagets guldgruva som enligt min mening inte utnyttjas till sin fulla potential. Genom att lära sig av sin egen data är det möjligt att förutspå problem och vidta åtgärder proaktivt.

Jonas Åström, teknikkonsult på Layer 8

Att ha koll är en säkerhetsfråga

Med ett övervakningsverktyg som OpManager kan IT-avdelningen centralt övervaka och visualisera samtliga resurser. Det är enkelt att se status i realtid över vad som fungerar, vad som behöver åtgärdas samt eventuella säkerhetsbrister eller intrång. På så sätt blir det lätt att få en bild av hur nätverket, servrar och applikationer mår just nu – men också i det långa loppet.

– Du vill i största möjliga mån undvika paniksamtal från medarbetare och chefer om brister i IT-infrastrukturen. IT ska istället vara först med att upptäcka och åtgärda problem som uppstår, säger Jonas.

Automatisering och rapporter

Vid server- och nätverksövervakning samlas mängder av data in och historiken är enligt Jonas en många gånger underutnyttjad källa till information.

– Data och historik är företagets guldgruva som enligt min mening inte utnyttjas till sin fulla potential. Genom att lära sig av sin egen data är det möjligt att förutspå problem och vidta åtgärder proaktivt.

Du ska direkt kunna se när diskutrymmet börjar ta slut, eller när en server tappar kontakt med nätverket, för att kunna agera. Du kommer också att börja se mönster, trender och därmed kunna kapacitetsplanera, menar Jonas. Utifrån analysen är det också möjligt att skapa regler med larm och notifieringar, bygga workflows som genererar automatiserade moment samt ta fram en väl fungerande rapportfunktion.

Configuration management och driftsäkerhet

För att säkra upp IT-driften är det viktigt att du är medveten om hur enheterna är konfigurerade och vem som gör ändringar. En felaktig eller obehörig konfigurationsförändring kan medföra långtgående effekter på säkerhet och tillförlitlighet.

Med configuration management kan du automatisera policybaserade förändringar och konfiguration för hela ditt IT-system. Det skapar en tillförlitlig drift och täpper till eventuella säkerhetsrisker.

Förutspå IT-investeringar och sätt en realistisk IT-budget

IT behöver också förstå och kunna förutspå behov på ett tidigt skede inför till exempel kommande företagsförvärv, massiva rekryteringssatsningar eller avyttringar. Att i ett tidigt skede få notifiering om att till exempel nätverkskapaciteten är på bristningsgränsen gör att du bättre kan planera och stötta affärsverksamhetens tillväxt.

Att få detaljerad insikt och information om fabrikat, tillverkare, när enheten slutade säljas och när supporten upphör, ger bra underlag för att planera och budgetera för framtida IT-investeringar. 

OpManager framtidssäkrar och effektiviserar IT operation management

ManageEngine OpManager är en komplett plattform för server- och nätverksövervakning med ett webbaserat gränssnitt. I systemet kan du hantera hela företagets IT-infrastruktur centralt, med automatiserade workflows, intelligenta larm och notifieringsmöjligheter samt konfigurerbara regler och mallar. Installationen är enkel och det går snabbt att sätta upp ett fungerande 24/7 övervakningssystem. OpManager går lätt att integrera med andra produkter från ManageEngine vilket förenklar hanteringen av hela flödet – från ax till limpa.

– Jag rekommenderar att du börjar med att scanna av och göra översyn för att se hur många devices du vill övervaka och konfigurera. Sätt ramarna, men börja smått och väx in i OpManager. Alla delar är separat licensierade och huvudlicensieringen är per enhet. Du behöver inte köra allt på en gång, avslutar Jonas Åström.

Läs mer om effektiv nätverksövervakning

Vad är ITOM?

IT operations management (ITOM) innefattar hela den tekniska infrastrukturen inom en organisation inklusive enskilda applikationer, tjänster, lagring, nätverk och anslutningar.

Därmed inkluderar det den dagliga driften och alla processer och tjänster som förvaltas av en organisations IT-avdelning. En effektiv IT operations management säkerställer tillgänglighet, effektivitet och prestanda av organisationens processer och tjänster.

Den digitala revolutionen gör att det finns teknik i varje steg av en organisations värdekedja och denna mycket komplexa och snabbt föränderliga tekniska miljö består av nya digitala system som är starkt beroende av IT-infrastruktur och andra tekniska tjänster. Det är därför allt fler organisationer känner ett behov av att ha en lösning (som OpManager ) som kan ge dem den överblick och kontroll som behövs för att IT skall kunna leverera vad som förväntas av dem för att verksamheten skall fungera.

Denna artikel är hämtad ur vår kundtidning Inuit forum som du kan ladda ner här

 

Erik Tjärnkvist

Erik brinner för affärsutveckling, försäljning och ledarskap. Skriver om lösningar och utmaningar både från ett tekniskt och affärsstrategiskt perspektiv som ni som organisation står inför.

Prenumerera på bloggen

Håll koll på senaste nytt genom att prenumerera.
Vi levererar nyheterna direkt i din inkorg!