Våra lösningar

IT-Säkerhet

Behörighetskontroll

Mobilitet och flexibilitet är en av de största utmaningarna för dagens IT-avdelning. Hotbilden växer samtidigt som medarbetarnas behov av mobilitet ökar. För att skapa säkerhet behöver man system som kontrollera...
Läs mer

Dataskydd

Den information som skapas inom verksamheten utgör en stor tillgång, oavsett om den är känslig eller ej. Fler och fler upptäcker behovet av att säkra informationen så att den inte hamnar i orätta händer och samt...
Läs mer

E-postsäkerhet

Mer än 80% av verksamhetens kommunikation sker via e-post. Att skydda denna kommunikation, se till att rätt kommunikation träffar rätt användare, att e-posten inte innehåller skadlig information eller kod som ka...
Läs mer

Klientsäkerhet

Klienten i ett nätverk är den sista länken i kedjan för att säkra er IT-mlijö. Dagens mobila arbetsmiljö ställer högre krav än någonsin på säkerheten på klienterna. Framför er klient sitter en av era anställda. ...
Läs mer

Mobilsäkerhet och administration

Det talas mycket om consumerization och BYOD där användarna driver på den tekniska utvecklingen på företagen. Detta har medfört att alltfler mobila enheter som iPhone, iPad, Android och Windows Mobile spridit ut...
Läs mer

Webbsäkerhet

Internet och dess möjligheter har revolutionerat vårt sätt att arbete de senaste 20 åren. En verksamhet kan marknadsföra sig mot miljontals kunder på sätt som bara tar några minuter i anspråk. Samtidigt blir vi ...
Läs mer

IT-Administration

Active Directory

Lösningar för identitets- och åtkomsthantering i Windows-miljöer....
Läs mer

Grön IT

Energifrågan berör oss alla. Alla kan vi dra ett strå till stacken för att reducera kostnader i verksamheten samtidigt som vi minskar vår förbrukning av naturresurserna. När man talar om lösningar för Grön IT br...
Läs mer

Klientadministration

Dagens nätverk är en komplex miljö. Krav på mobilitet, flexibilitet och tillgänglighet har gjort nätverken och dess klienter svårare att administrera. Sedan Inuit grundades har ett av fokusområdena varit att hit...
Läs mer

Nätverksadministration

Dagens nätverk är en komplex miljö. Ständigt kommer nya krav och önskemål från användarna vilket i sin tur måste vägas mot övergripande säkerhet och produktivitet. Sedan Inuit grundades har vår plats på marknade...
Läs mer

Ärendehantering – ITIL

Processer och flöden i ett företag är något av det viktigaste som finns för att verksamheten skall fungera och vara effektiv och lönsam. Att införa ett ärendehanteringssystem för frågehantering, inköps- och avta...
Läs mer

MSP - IT som tjänst

MSP-lösningar för dig som erbjuder IT som tjänst (molntjänster)

IT-företag som erbjuder IT som tjänst (molntjänster) även kallat MSP (Managed Service Provider), växer stadigt. Vi har ett utbud av lösningar som hjälper dig som driftorganisation att erbjuda bra och kostnadseffektiva tjänster till...
Läs mer