Microsoft 365 hantering och rapportering

M365 Manager Plus underlättar hanteringen av Microsoft 365 med många bra funktioner inom rapportering, hantering och auditing.

M365 Manager Plus

Boka demo
M365 Manager Plus

M365 Manager Plus kommer med över 200 förkonfigurerade rapporter för Microsoft 365. Den konsoliderar data från Exchange Online, Azure Active Directory, Skype for Business, OneDrive for Business, Teams och andra Microsoft 365-komponenter till detaljerade rapporter, vilket ger dig fullständig synlighet i din Office 365-konfiguration.

M365 Manager Plus

Hantera Microsoft 365 smidigt med sofistikerade funktioner som möjliggör bulkhantering av avnvändare, grupper, licenser, e-postpostlådor och mycket mer vilket avsevärt minskar den tid som spenderas på administration. 

M365 Manager Plus

Övervaka varje händelse i din Office 365-miljö för att vidta förebyggande åtgärder och undvika allvarliga problem. Känn till vem som gjorde vilken åtgärd och när det skedde. Få en tydlig rapport om användaraktiviteter på alla Microsoft 365-komponenter på ett ställe. Dessutom kan du spara dina loggar så länge du vill utan begränsningarna i din Microsoft 365 licens.

M365 Manager Plus

Få besked om kritiska aktiviteter och förändringar som händer i din Microsoft 365-miljö. Skapa anpassade varningar för varje Office 365-tjänst vilket spar tid då behovet av att ständigt kontrollera auditing-rapporter för avvikande aktiviteter försvinner.


Rapporter för e-postlådor

Analysera organisationens Microsoft 365 e-postlådors trafik med ovärderlig information som spamvolymer, aktivast användare mm

Användare och grupper

Analysera användare och grupper i din Microsoft 365-miljö med färdiga rapporter, ett bättre alternativ till att bygga PowerShell script.

Säkerhetsrapporter

Se till att du uppnår hög säkerhetsnivå i hela din Microsoft 365-miljö och att du uppfyller de compliance krav din verksamhet berörs av såsom HIPAA, SOX, GDPR, PCI DSS och ISO.

Hantering av e-postlådor

Hantera din Microsoft 365 miljö med tjänster somExchange Online och Azure Active Directiory med de funktioner du behöver lättåtkomliga.

Bulkhantering spar tid

Konfigurera användare, grupper och licenser i bulk för att spara tid och minska administrationen.

Auditing av inloggning

Övervaka misslyckade inloggningsförsök som är indikatorer på brute force attacker.

Vad M365 Manager Plus kan som inte Office 365 eller PowerShell kan

I denna e-bok förklaras hur M365 Manager Plus (tidigare O365 Manager Plus) hanterar de brister som finns i Office 365 admin center och PowerShell när det gäller effektiv hantering av Office 365.

Ladda ner (PDF)

Ladda ner och testa i 30 dagar

Ladda ner en fullt fungerande version av produkten och testa i 30 dagar. Vi bjuder på support under utvärderingsperioden.

Fyll i dina uppgifter för att komma igång.

Utforska M365 Manager Plus

Online demo

Boka demo

Fyll i formuläret för att boka en webbdemo med en av våra specialister.