Övervakning av syntetiska webb-transaktioner

Vad är övervakning av syntetiska transaktioner?

Att bygga skript eller verktyg som simulerar aktiviteter som normalt utförs i en applikation kallas syntetisk övervakning eller syntetisk transaktionsövervakning (synthetic transaction monitoring). En sömlös slutanvändarupplevelse är en viktig produktdifferentierare för webbtjänster och för att säkerställa detta är det avgörande att övervaka den faktiska slutanvändarnas interaktion för att avgöra om dina applikationer körs optimalt. När organisationer expanderar på global nivå är det viktigt att mäta kundupplevelsen från olika geografiska platser.

Övervaka syntetiska transaktioner med Applications Manager

Med hjälp av inspelaren för syntetisk transaktionsövervakning kan du enkelt spela in webbtransaktioner och sedan spela upp sekvensen. Den inspelade sekvensen spelas upp i en webbläsare för att härma användarnas beteende och samla in nödvändiga mätvärden som skickas till Applications Managers verktyg för syntetisk transaktionsövervakning vilket ger en konsoliderad bild av den data för enkel granskning.

Få bättre synlighet med övervakning av syntetisk webbtransaktion

Du kan proaktivt övervaka tillgängligheten, responstiderna och laddningstiden för sidor på de inspelade webbtransaktionerna och enskilda URL:er vilket hjälper dig att felsöka problem snabbare och förbättra kundupplevelsen.

Övervaka tillgänglighet och prestanda från olika platser

Applications Managers funktion för webbplatsövervakning låter dig utföra övervakning av webbtransaktioner och övervaka flera URL:er och URL-sekvenser.

Lösningen kan köras i ditt datacenter och du kan också låta agenter distribueras på andra geografiska platser och få dem att rapportera prestandadata för webbapplikationer till den centrala dashboarden.

Uppnå en mer noggrann övervakning av användareupplevelsen

Med Real Browser Monitor kan du få dynamiska svarstider på webbplatsens transaktioner. Det innebär att den väntar på att hela sidan ska laddas inklusive medieinnehåll och text.

Eftersom transaktionerna spelas upp med jämna mellanrum beror också de erhållna mätvärdena på användartrafiken, nätverksfördröjningar och andra realtidsfaktorer vilket ger en mer exakt bild av användarupplevelsen.

Webbsideanalys för att upptäcka komponenter som saktar ner din webbsida

Övervaka webbplatsens prestanda och upptäck de komponenter (bilder, javascript, css, etc.) som ökar webbplatsens laddningstid med syntetisk webbtransaktionsövervakning.

Informationen (storlek, laddningstid etc.) om olika komponenter hjälper dig att optimera webbplatsen och minska dess laddningstid.

Anpassa varningar för att få proaktiva aviseringar

Varningar kan genereras för att kontrollera om ett visst nyckelord finns på sidan som övervakas. På det här sättet kan du upptäcka eventuella fel eller saknat värde på en viss webbsida och hålla koll på om en viss länk omdirigerar till rätt sida.

Bortsett från detta kommer tillgängligheten och responstiden för de inspelade URL-erna att övervakas och larm konfigureras baserat på tröskelkonfigurationer.

Visa detaljerade rapporter och dashboards

Lär dig mer om hälsotillståndet, tillgängligheten, stilleståndstiden och svarstiden för webbapplikationen eller webbplatsen på alla olika platser med hjälp av omfattande rapporter och dashboards.

Applications Manager

Applications Manager hjälper dig att hitta och åtgärda problem i applikationer i allt från webbtjänster till kodrader. En plattform för övervakning av hela ditt ekosystem av applikationer - slutanvändare, applikationer och underliggande infrastrukturkomponenter.

Mer om Applications Manager