An admin's guide to boosting your Office 365 Secure Score

Office 365 Secure Score anger hur säker din nuvarande Office 365-miljö är i jämförelse med högsta möjliga säkerhetsnivå. Om din poäng inte är så hög som du skulle vilja finns det några saker du kan göra för att öka ditt Secure Score, vilket i sin tur ökar din Office 365-säkerhet.

Medan Office 365s inbyggda verktyg kan hjälpa dig att förbättra ditt Secure Score har det fortfarande ett antal begränsningar:

  • Endast 90 dagar lagring av loggar
  • Begränsad  nedladdningsmöjlighet av audit-loggar
  • Icke-anpassningsbara administratörsroller
  • Svårhanterligt multi-tenant stöd

Ladda ner vår e-bok och lär dig hur du inte bara inte förbättrar ditt Office 365 Secure Score utan också kan upptäcka möjligheter utöver vad Office 365 inbyggda verktyg har att erbjuda.

Ladda ner ditt ex