WithSecure lanserar avancerat skydd för Microsoft OneDrive

WithSecure lanserar avancerat skydd för Microsoft OneDrive

Inuits leverantör WithSecure har utvecklat ett nytt skyddslager för OneDrive som ingår i den molnbaserade säkerhetsplattform WithSecure Elements.

Advanced Microsoft OneDrive for Business skydd är en ny funktion i lösningen WithSecure Elements Collaboration Protection som utökar det befintliga skyddet för molnbaserade Microsoft Exchange Online- och Microsoft SharePoint Online-tjänster. Filer som lagras på OneDrive analyseras autonomt med hjälp av hotintelligens i realtid och innehållsanalys i flera steg. Filerna skannas och analyseras när de laddas upp till OneDrive och även kontinuerligt, inklusive när de ändras.

Skydd för samarbetsplattformar har blivit högprioriterat för organisationer. En nyligen genomförd undersökning av WithSecure visade att säkerställa säkerheten för molnbaserade samarbetsapplikationer som Microsoft 365 och Salesforce var en av de fem vanligaste tekniska säkerhetsprioriteringarna bland företag.

Undersökningen fann också att säkra distansarbetare var det vanligaste säkerhetsprioriteringen hos organisationer, en trend som ytterligare understryker vikten av att säkra de molnbaserade samarbetsverktygen som möjliggör distansarbete.

Läs mer om WithSecure Elements Collaboration Protection, signa-upp för ett test eller boka en online demo på: https://www.inuit.se/produkter/elements-collaboration-protection

Prenumerera på nyheter