ManageEngine lanserar SaaS-version av Analytics Plus

ManageEngine lanserar SaaS-version av Analytics Plus

Inuits leverantör ManageEngine gör dess IT-analysprodukt Analytics Plus tillgänglig som ett SaaS-tjänst vilket gör det möjligt för användare att sätta upp en fullt fungerande, integrerad analysplattform på under 60 sekunder. Denna lansering fullbordar ManageEngines vision att göra Analytics Plus tillgängligt var som helst, det vill säga att göra det enkelt för en organisation att använda analysverktyg på privata eller offentliga moln som AWS och Azure.

"Analytics Plus är en kraftfull analysplattform som kombinerar data från många olika källor och genom att göra den tillgänglig som SaaS-lösning öppnas nya möjligheter med nya integrationer och ökad skalbarhet", säger Erik Tjärnkvist, produktchef på Inuit.

Förutom molntjänsten av Analytics Plus kan lösningen installeras på lokala servrar (Windows- eller Linux), Docker eller på molnplattformar som AWS, Azure och Google Cloud.

IT och Business App Connectivity för att spåra IT-prestanda holistiskt

Analytics Plus integrerar redan nu med mer än 40 affärsapplikationer som Microsoft Dynamics CRM, Stripe, SurveyMonkey, Google Analytics, Xero, QuickBooks, Salesforce CRM och LinkedIn tillsammans med över 30 IT-övervakningsapplikationer som SolarWinds, Nagios, Splunk, DataDog, AppDynamics och OpenNMS för att hjälpa IT att få en helhetssyn över hur IT levererar. Stöd för dessa nya appar kommer att göra det möjligt för IT att mäta ROI på IT-avkastningen tillsammans med hur IT har bidragit till att uppnå affärsmål.

Kontextmedveten AI för att leverera intelligens på domännivå

ManageEngine har också förbättrat sin inbyggda AI-assistent med intelligens på domännivå för att överbrygga klyftan mellan data och beslutsfattare. "Kontextuell AI (artificiell intelligens) kan leverera de mest avgörande insikterna i stor skala som kommer att tilltala IT", säger Jayaprakash.

Analytics Plus kontextmedvetna AI gör det möjligt för användare att:

  • Upprätta samband mellan data från olika applikationer och datakällor
  • Sanabbt identifiera möjligheter och hot
  • Få detaljerade insikter i aspekter av IT-drift och verksamheten som kanske inte är möjliga annars

Om Analytics Plus

Analytics Plus är en AI-baserad IT-analyslösning som integrerar med över 200 IT- och affärsapplikationer för att göra det möjligt för CXO:er att konvergera analyser i en enda dashboard för snabbare beslutsfattande. Zia, den inbyggda AI-assistenten, kommer laddad med IT-intelligens som identifierar korrelationer i data från flera applikationer och datakällor och ger insikter för att lösa problem och ta vara på möjligheter. Analytics Plus stöder modulöverskridande analysfunktioner som hjälper IT att få insikt i hur funktionella IT-domäner som tjänstehantering, driftledning, IT-ekonomistyrning och projektledning är relaterade till varandra.

Hela pressmedelandet kan läsas här

Subscription Icon Illustrations

Prenumerera på nyheter