ManageEngine lanserar molnbaserad identitetsplattform (IAM-plattform)

ManageEngine lanserar molnbaserad identitetsplattform (IAM-plattform)

Inuits leverantör ManageEngine, lanserar Identity360, dess molnbaserade plattform för identitetshantering som adresserar komplexiteten med identity and access management (IAM).

ManageEngine har också lanserat funktioner för åtkomstcertifiering och bedömning av identitetsrisker till ADManager Plus, deras on-premises-lösning för identitetsstyrning och administration (IGA). Dessa två funktioner förbättrar organisationers regelefterlevnad och hjälper dem att minska säkerhetsrisker.

Idag är det avgörande för organisationer att möjliggöra personalens rörlighet utan att kompromissa med säkerheten. Det är där Identity360 från ManageEngine kommer in i bilden. Med sin centraliserade plattform som integrerar kataloger och applikationer kan du effektivt hantera användaridentiteter och säkerställa regelefterlevnad, samtidigt som du prioriterar en smidig användarupplevelse.

- Organisationer, oavsett infrastruktur och storlek, möter ofta utmaningar med identitetssäkerhet. Identity360 kan hjälpa dem att säkert övergå till molnet och effektivt hantera identiteter och deras åtkomst till applikationer, samtidigt som de upprätthåller starka säkerhetskontroller", säger Erik Tjärnkvist, Product Manager på Inuit.

Följ kraven på regelefterlevnad och stärk säkerheten

Med säkerhetslandskapet som ständigt förändras och organisationer som behöver visa på regelefterlevnad har ManageEngine integrerat åtkomstcertifiering och identitets-riskbedömning i ADManager Plus.

- När det kommer till Active Directory orsakas cyberattacker främst av problem relaterade till felkonfigurationer av säkerheten och missbruk av privilegier. Genom att implementera kraftfulla åtgärder som riskbedömningar och åtkomstcertifiering kan det förbättra säkerheten för Active Directory, effektivisera audit-processer och säkerställa efterlevnad, säger Erik.

Höjdpunkter i ManageEngines IAM-lösningar

  • Centraliserad Universal Directory som erbjuder katalogtjänster och omfattande rapporter om identiteter
  • Konsoliderad hantering av användaridentiteter mellan integrerade system med avancerade funktioner som orkestrering, smarta mallar och SCIM-baserad aktivering
  • Minskad lösenordströtthet och risk för obehörig åtkomst med MFA-säkrad SSO
  • Insyn i säkerhetsluckor i Active Directory-miljöer tillsammans med åtgärder för att mildra dem proaktivt
  • Förbättrad säkerhet genom att begränsa åtkomsten till nätverksresurser genom periodisk granskning och validering av åtkomstbehörigheter

 

Om ManageEngine Identity360

Identity360 är en identitetshanteringsplattform som hjälper företag att ta itu med personalens IAM-utmaningar. Dess kraftfulla funktioner inkluderar inbyggd Universal Directory, identitetsorkestrering, SSO, MFA, rollbaserad åtkomsthantering, åtkomstinsikter och mycket mer. Det ger administratörer möjlighet att hantera identiteter över kataloger och deras åtkomst till företagsapplikationer från en säker, centraliserad konsol. Med Identity360 kan företag inte bara skala sina verksamheter utan ansträngning utan också säkerställa efterlevnad och identitet. För mer information om Identity360, besök inuit.se/produkter/identity-management

Om ManageEngine ADManager Plus

ADManager Plus är en lösning för identitetsstyrning och administration (IGA) som förenklar identitetshantering, stärker säkerheten och förbättrar efterlevnaden. Med ADManager Plus kan du hantera användarens livscykel från onboarding till offboarding, köra åtkomstcertifieringskampanjer, organisera identitetshantering över företagsapplikationer och skydda data på dina företagsplattformar med regelbundna säkerhetskopior. Använd över 200 rapporter för att få värdefulla insikter om identiteter och deras åtkomsträttigheter. Förbättra effektiviteten i din IGA-verksamhet med arbetsflöden, automatiseringar och rollbaserade policyer för åtkomstkontroll. För mer information om ADManager Plus, besök inuit.se/produkter/ad-management

Prenumerera på nyheter