IDC har utsett ManageEngine till ledare i unified endpoint management

IDC har utsett ManageEngine till ledare i unified endpoint management

Inuits leverantör ManageEngine (Zoho Corp.) har återigen utsetts till ledare i IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software bedömningen för 2024. ManageEngine har även utsetts till ledare i fyra andra IDC MarketScapes. De fem kategorierna där ManageEngine har positionerats är:

  • IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software 2024 Vendor Assessment (doc # US51234224, april 2024)
  • IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software for Small and Medium-Sized Businesses 2024 (doc # US51779424, april 2024)
  • IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software for Frontline/IoT Devices 2024 Vendor Assessment (doc #US51779324, april 2024)
  • IDC MarketScape: Worldwide Unified Endpoint Management Software for Apple Devices 2024 Vendor Assessment (doc # US51779224, april 2024)
  • IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Devices 2024 Vendor Assessment (doc # US51234324, april 2024)

Observationer från IDC MarketScape-rapporten för UEM

IDC observerar även en ökande trend där företag strävar efter att samla all endpoint-hantering under en UEM-lösning för att minska kostnader och hantering av flera konsoler. Leverantörer på denna marknad kan dra nytta av att erbjuda både övergripande enhetshantering i en enda lösning och att lösa nischspecifika användningsfall.

Rekommendationer för investeringar i UEM

IDC MarketScape-rapporten uppmanar användare att ta hänsyn till följande när de investerar långsiktigt i en plattform för enhetshantering:

  • Integration och interoperabilitet: UEM-lösningar bör kunna passa in i det befintliga IT-ekosystemet och samverka med andra närliggande teknologier, såsom ITSM, SIEM och identitetsplattformar. IT-team måste kunna dela enhetscentrerade data med andra plattformar och skapa och köra arbetsflöden mellan lösningar för att verkligen förena sina processer och maximera sin IT-investering.
  • Digital medarbetarupplevelse (DEX): Sedan pandemin accelererade den digitala transformationen och fjärr- och hybridarbete blev den nya standarden, har DEX blivit avgörande för att underlätta medarbetarnas produktivitet. UEM hjälper organisationer att skapa en sömlös digital upplevelse för sina anställda genom att tillhandahålla enheter baserat på anställdas roller, mäta enhetens prestanda samt uppdatera och underhålla enheter. Organisationer måste därför välja en UEM-lösning som mäter DEX-centrerade parametrar och proaktivt upptäcker och löser enhetscentrerade problem som kan hämma medarbetarupplevelsen.
  • Brett stöd: Även om UEM-verktyg fortfarande främst fokuserar på mainstream-enheter som PC, laptops och smartphones kommer det med ökningen av wearables, AR och VR samt IoT-enheter att förväntas inkludera dessa enheter inom UEM:s paraply. Det är bättre att välja en lösning som redan stödjer eller planerar att stödja hanteringen av sådana enheter.

Varför ManageEngine (Zoho Corp.) utsågs till ledare

Enligt IDC MarketScape för United Endpoint Management Software-bedömningen har "ManageEngine UEM omfattande funktioner för enhetshantering och säkerhet som tillgodoser en mängd olika enheter och operativsystem. ManageEngine arbetar med att integrera AI i sina integrerade arbetsflöden vilket möjliggör proaktiv incidentförebyggande och konfigurationshantering. Leverantören har en global närvaro och kan skala från SMB-kunder till mycket stora organisationer.”

IDC MarketScape för UEM Software noterade även, "Företag som söker en UEM-lösning som knyter samman med en bredare portfölj av IT-infrastruktur och säkerhetsprodukter bör överväga ManageEngine för dess omfattande enhetshanteringsmöjligheter och strategiska fokus på AI och automation. ManageEngine’s tillvägagångssätt för att möta behoven hos olika IT-miljöer gör företaget till ett starkt val, särskilt för organisationer som vill konvergera säkerhets- och hanteringsplattformar och team."

idc-marketscape-positioning-uem-2024Läs utdraget av rapporten samt flera andra marknadsrapporter

Kom igång med UEM med ManageEngine

Endpoint Central gör det möjligt för användare att förenkla samarbetet mellan olika IT-funktioner inom organisationen. De har hamnat i framkant av IDC:s utvärdering tack vare dess unika förmåga att utnyttja den omfattande telemetrin som samlas in av vår lösning för att generera insikter och driva avancerad problemlösning. Som en insiktsdriven automatiseringsplattform integrerar Endpoint Central hantering av flera operativsystem (inklusive IoT och s.k. rugged devices), endpoint-säkerhet, förebyggande av dataläckage, avancerad analys och fjärrstyrning i en och samma lösning. Det hjälper organisationer att hitta en balans mellan säkerhet och användarupplevelse utan att överskrida sin IT-budget.

Kontakta Inuit för alla typer av frågor. Läs mer och testa Endpoint Central här.

 

Subscription Icon Illustrations

Prenumerera på nyheter